สาขาบังกลาเทศ

สาขาและตัวแทน

สาขาบังคลาเทศ Bangladesh Branch

บังคลาเทศเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นติดอันดับโลก โดยประชากรประมาณ 160 ล้านคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เล็กกว่าประทศไทย 3.5 เท่า บังคลาเทศตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำคงคา-แม่น้ำพรหมบุตร ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงมรสุมทุกปี ขณะนี้ ปลานิลได้กลายเป็นอาหารประเภทปลาที่สำคัญมากเนื่องจากโตเร็วกว่าและมีผลผลิตมากกว่าปลาคาร์พที่เคยเป็นปลาที่นิยมกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม ประเทศนี้มีศักยภาพด้านการเลี้ยงปลามาก โดยเฉพาะในกระชัง อันเนื่องจากมีระบบแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านพื้นที่ทั่วประเทศ

บริษัท Spectra-Hexa-Nam Sai เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท Spectra Hexa ซึ่งเป็นบริษัทอาหารสัตว์ ไทย-บังคลาเทศ กับ บริษัท น้ำใสฟาร์ม ฟาร์มนี้ตั้งอยู่ที่เขต Mymensingh ห่างจากกรุงธากาไปทางเหนือ 120 กม.เป็นฟาร์มขนาด 10 เฮคเตอร์ เริ่มดำเนินกิจการในปี 2553 และได้มีการขยายกิจการเพิ่มเติมในปี 2554 ปัจจุบันมีการวางแผนที่จะเปิดสาขาใหม่ในภาคอื่นของประเทศ เนื่องจากมีกระแสตอบรับและปริมาณความต้องการปลานิลแปลงเพศอย่างมหาศาลทั่วประเทศ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Md. Ahsanuzzaman ที่ spectrapropts@yahoo.com.