ราคา Barramundi

ราคา

ราคาปละกระพงขา

การส่งออกปลากระพงขาวสามารถทำได้เมื่อปลาอ่อนมีขนาด 1 ซม. (0.05 กรัม) และยังไม่ได้หัดทานอาหารสำเร็จรูป  หรือตอนมีขนาด 2.5 ซม. (0.25 กรัม)  ซึ่งเลิกทานอาหารอ่อนแล้ว

ขนาด 1  ซม. 2.5  ซม.
ปริมาณ บาท $US/100 ตัว บาท $US/100  ตัว
< 3,000 4.50 15.00
< 5,000 1.00 3.33 4.00 13.33
< 10,000 0.80 2.67 3.50 11.67
< 20,000 0.60 2.00 3.00 10.00
<30,000 0.50 1.67 2.80 9.33
<50,000 0.46 1.53 2.70 9.00
>50,000 0.43 1.43 2.60 8.67
>100,000 0.40 1.33 2.50 8.33
ราคานี้ไม่รวมค่าบรรจุและค่าขนส่ง
บาท/$US = 30
 

การบรรจุ

ปลายทาง ระยะเวลาขนส่ง (ชั่วโมง) จำนวนปลาต่อลัง
1 ซม. 2.5 ซม.
ประเทศไทย 6  ถึง 10 10,000 2,500
ใกล้เคียงการบรรจุ 10  ถึง 15 8,000 1,800
เอเซีย, ไกล 15 ถึง 20 6,000 1.200
ตะวันออกกลาง 15 ถึง 20 6,000 1,200
ยุโรป 25 ถึง35 5,000 1,000
แอฟริกา 30 ถึง45 4,000 800
สหรัฐอเมริกา 35 ถึง45 4,000 800
 

“น้ำใส” จะลดอุณหภูมิของปลาเพื่อเพิ่มโอกาสการอยู่รอด  ราคาค่าบรรจุจะคิดในอัตราเดียวกันกับปลานิล