ราคา Broodstock

ราคา

ราคาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ จะจัดจำหน่ายในขณะที่เป็นตัวอ่อนว่ายน้ำโดยบรรจุในลัง ลังละ 5,000 ถึง 10,000 ตัว ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการขนส่ง

ราคาต่อไปนี้ยังไม่รวมค่าบรรจุและค่าขนส่ง แต่ทางบริษัทสามารถทำใบเนอราคาเพิ่มได้หากแจ้งความจำนง. 1 US$ = 30 บาทโดยประมาณ

สายพันธุ์ ราคาคงที่สำหรับสายพันธ์ที่ต้องการ ราคาต่อตัวอ่อน 1,000 ตัว
บาท $US บาท $US
จิตรลดา 40,000 1,333.33 120 5.33
GIFT 40,000 1,333.33 120 5.33
ปลาบิ๊กนิล 60,000 2,000.00 120 5.33
ปลานิลแดงไทย 60,000 2,000.00 170 7.00
ปลานิลแดงไต้หวัน 60,000 2,000.00 170 7.00
ราคาคงที่ จะคิดเพียงครั้งแรกของการสั่งปลาแต่ละสายพันธุ์   หลังจากซื้อครั้งแรกไปแล้ว การสั่งในครั้งต่อไปจะคิดเพียง $US0.50 ต่อปลาตัวอ่อน 100 ตัว