ปลาพ่อแม่พันธุ์

ราคา

ปลาพ่อแม่พันธุ์

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ จะจัดจำหน่ายในขณะที่เป็นตัวอ่อนว่ายน้ำโดยบรรจุในลัง ลังละ 5,000 ถึง 10,000 ตัว ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการขนส่ง

ราคาต่อไปนี้ยังไม่รวมค่าบรรจุและค่าขนส่ง แต่ทางบริษัทสามารถทำใบเนอราคาเพิ่มได้หากแจ้งความจำนง. 1 US$ = 30 บาทโดยประมาณ

ราคา

สาย สายพันธุ์ ราคาคงที่สำหรับสายพันธ์ที่ต้องการ ราคาต่อตัวอ่อน 1,000 ตัว
บาท $US บาท $US
ปลานิลลุ่มน้ำไนล์ จิตรลดา 40,000 1,333.33 160 5.33
GIFT 40,000 1,333.33 160 5.33
ปลาบิ๊กนิล 60,000 2,000.00 160 5.33
ปลานิลแดง ปลานิลแดงไทย 60,000 2,200.00 210 7.00
ปลานิลแดงไต้หวัน 60,000 2,000.00 210 7.00
บาท/$US=30
ราคาคงที่ จะคิดเพียงครั้งแรกของการสั่งปลาแต่ละสายพันธุ์ หลังจากซื้อครั้งแรกไปแล้ว การสั่งในครั้งต่อไปจะคิดเพียง $US0.50 ต่อปลาตัวอ่อน 100 ตัว