การวิจัยร่วมกัน

วิจัยและพัฒนา

การวิจัยร่วม

งานวิจัยประเภทนี้มักจะเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน  ส่วนใหญ่ แรงจูงใจหลักของสถาบันการศึกษาต่างๆได้แก่ การมาใช้ประโยชน์จากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆตามบ่อของฟาร์มน้ำใส รวมทั้งการจัดนิเทศ และการอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ นอกจากนั้นยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านงานวิจัย และการสร้างสรรค์เอกสารงานวิจัยในรูปแบบสิ่งตีพิมพ์  ส่วนผลประโยชน์ที่ทางน้ำใสจะได้รับคือการพัฒนามาตรฐานด้านงานวิจัย และการมีโอกาสที่จะใช้อุปกรณ์สำหรับวินิจฉัยและวิเคราะห์ซึ่งมีอยู่แทบทุกสถาบันการศึกษา แน่นอนว่าหัวข้อการวิจัยจะต้องเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย  หัวข้องานวิจัยร่วมในอดีตที่ผ่านมามีตั้งแต่เรื่องโรค เทคโนโลยีในเรื่องการเลี้ยงจนโต อาหาร และการจัดการโรงเพาะเลี้ยง  ส่วนใหญ่แล้ว ทาง “น้ำใส่” จะเป็นฝ่ายริเริ่ม แต่ไม่เสมอไป และทาง “น้ำใส” ยินดีเสมอที่จะรับข้อเสนอเกี่ยวกับการทำวิจัยร่วมกัน