การวิจัยตามสัญญา

วิจัยและพัฒนา

การจ้างทำงานวิจัย

ขณะนี้มีบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์จำนวนมากๆหลายแห่ง ที่มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงให้ปลามีสุขภาพที่ดีขึ้น รวมทั้งการเพิ่มคุณภาพน้ำ และในด้านโภชนาการด้วย  เป็นเวลาหลายปีที่ “น้ำใส” ได้ให้บริการด้านงานวิจัยกับบริษัทเอกชนเพื่อทดสอบผลิตผลต่างๆของเขา  ซึ่งทาง “น้ำใส” จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ อีกทั้งยังจัดการทำงานวิจัยให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายด้วย การทดสอบส่วนมากจะทำภายในระบบปฏิบัติงานปกติประจำของฟาร์มซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายต่ำมาก โดยจะคิดเพิ่มเพียงค่าเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคระห์สถิติต่างๆ ตรวจสอบคุณภาพน้ำและจัดทำรายงาน บริษัทที่เคยว่าจ้างให้ทาง “น้ำใส” ทำงานวิจัยมี INVE Aquaculture, GePro Poultry Protein GmbH & Co. KG, Intervet Schering Plough, Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH, Kiotechagil, Stirling Institute of Aquaculture และอื่นๆ  นอกจากนี้ ทาง “น้ำใส” ยังสามารถจัดทำงานการศึกษาวิจัยเฉพาะทาง  ที่ไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในฟาร์ม และยังสามารถจัดการเกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว์เชิงพานิชโดยใช้ส่วนผสมบางตัวที่ยังอยู่ในระหว่างการ  หากผู้ใดสนใจ เราสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมและจัดทำใบเสนอราคาให้ได้