การวิจัยตามสัญญา

วิจัยและพัฒนา

การรับทำงานวิจัย Contract research

ขณะนี้ มีบริษัทหลายแห่ง ที่มีผลิตภัณฑ์จำนวนมาก ที่มุ่งเน้นไปในการส่งเสริมให้ปลามีสุขภาพดี การเพิ่มคุณภาพน้ำ รวมทั้งปรับปรุงด้านโภชนาการ น้ำใสฟาร์มได้ให้บริการด้านงานวิจัยเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอกชนหลายแห่ง มาเป็นเวลาหลายปี โดยจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ อีกทั้งยังจัดการทำงานวิจัยให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายด้วย การทดสอบส่วนมากจะทำภายในระบบปฏิบัติงานปกติของฟาร์มซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่ำ โดยจะคิดเพิ่มเพียงค่าเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถิติต่างๆ ตรวจสอบคุณภาพน้ำและจัดทำรายงาน บริษัทที่เคยว่าจ้างให้น้ำใสฟาร์ม ทำงานวิจัยมี INVE Aquaculture, GePro Poultry Protein GmbH & Co. KG, Intervet Schering Plough, Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH, Kiotechagil, Stirling Institute of Aquaculture และอื่นๆ นอกจากนี้ น้ำใสฟาร์ม ยังสามารถจัดทำการศึกษาวิจัยเฉพาะทาง ที่ไม่เกี่ยวกับระบบการผลิตของฟาร์ม ตลอดจนทำการทดสอบส่วนผสมที่ใช้ในอาหารปลาเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย หากผู้ใดสนใจ เรายินดีส่งข้อมูลเพิ่มเติมและจัดทำใบเสนอราคาให้ได้