ทำด้วยตัวเองราคา

ราคา

ราคา “ทำด้วยตัวเอง”

จำนวนปลาที่ซื้อ บาท $US ต่อปลา 100 ตัว
ปลานิลลุ่มน้ำไนล์ ปลานิลแดง ปลานิลลุ่มน้ำไนล์ ปลานิลแดง
30,000 - 50,000 0.24 0.29 0.80 0.97
50,000 - 100,000 0.22 0.27 0.73 0.90
100,000 - 200,000 0.21 0.26 0.70 0.87
> 200,000 0.20 0.25 0.67 0.83
ปริมาณสั่งขั้นต่ำ = ปลา 30,000 ตัว (เทียบเท่ากระชังขนาด 5 ตร.ม. โดยใช้อาหาร 4.9 กก)
โปรดทราบ: ราคาที่กล่าวข้างต้นนี้ใช้สำหรับการเลี้ยงลูกว่ายน้ำเป็นส่วนหนึ่งของชุด "ทำมันด้วยตัวเอง" และไม่ใช่สำหรับการเลี้ยงกุ้ง เฉพาะสต็อกไฮบริดจะได้รับยกเว้นกรณีที่ค่าธรรมเนียมพ่อแม่พันธุ์จะได้รับเงินสำหรับสายพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจง

Hapa และฟีด

จำนวนปลา ขนาดกระชัง (ตร.ม) ปริมาณอาหารปรับเพศที่ต้องใช้ (กก) ราคาอาหารปรับเพศ
บาท $US
30,000 5 5 700 23.33
60,000 10 10 1,400 46.67
120,000 20 20 2,800 93.33
บาท/$US = 30
โปรดทราบว่าราคาไม่รวมถึงการบรรจุและการขนส่งและจะมีการเสนอราคาเมื่อได้รับคำขอ (ดูที่การบรรจุการส่งออกการขนส่งและเอกสาร) โดยส่วนใหญ่แล้วปลาจะต้องใส่ใบแจ้งหนี้แยกต่างหากจาก hapas และอาหารสัตว์เนื่องจากเป็นประเภทสินค้าที่แตกต่างกัน วิธีหนึ่งคือการส่งฟีด hapas และอุปกรณ์อื่น ๆ (เช่นตักตัก) ก่อนที่จะส่งปลา วิธีนี้ล่วงหน้าเตรียมสามารถทำก่อนที่ปลามาถึง