ทำด้วยตัวเองราคา

ราคา

ราคา “ทำด้วยตัวเอง” 

จำนวนปลาที่ซื้อ บาท $US ต่อปลา 100 ตัว
ปลานิลลุ่มน้ำไนล์ ปลานิลแดง ปลานิลลุ่มน้ำไนล์ ปลานิลแดง
30,000 – 50,000 0.24 0.29 0.80 0.97
50,000 – 100,000 0.22 0.27 0.73 0.90
100,000 – 200,000 0.21 0.26 0.70 0.87
> 200,000 0.20 0.25 0.67 0.83
ปริมาณสั่งขั้นต่ำ = ปลา 30,000 ตัว (เทียบเท่ากระชังขนาด 5 ตร.ม. โดยใช้อาหาร 4.9 กก)
บาท/$US = 30
 

ปล. ราคาดังกล่าวเป็นราคาสำหรับปลาตัวอ่อนว่ายน้ำประกอบชุดสลับเพศแบบ DIY ซึ่งจะเป็นปลาพันธุ์ลูกผสมเท่านั้นไม่ใช่ราคาปลาที่เลี้ยงเพื่อเป็น พ่อพันธุ์แม่พันธุ์  นอกจากจะมีการสั่งและชำระค่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

จำนวนปลา ขนาดกระชัง (ตร.ม) ปริมาณอาหารปรับเพศที่

ต้องใช้ (กก)

ราคาอาหารปรับเพศ
บาท $US
30,000 5 5 600 20.00
60,000 10 10 1,200 40.00
120,000 20 20 2,400 80.00
บาท/$US= 30