Farm Gate Prices

Prices

ราคาหน้าฟาร์ม

จำนวนที่ซื้อ ราคาตามขนาด (บาท)
0.25 กรัม 0.50 กรัม 1.0 กรัม 2.0 กรัม
ปริมาณน้อย ไม่สั่งล่วงหน้า 0.46 0.52 0.58 0.64
< 100,000 0.45 0.51 0.57 0.63
100,000 – 500,000 / 6 เดือน 0.44 0.50 0.56 0.62
1 – 5 ล้าน / ปี 0.43 0.49 0.55 0.61
5 – 10 ล้าน / ปี 0.42 0.48 0.54 0.60
> 10 ล้าน / ปี 0.41 0.47 0.53 0.59
ขนาดสั่งซื้อขั้นต่ำ = 1,000 ตัว

ราคาปลานิลแดงเพศเดียว ซื้อหน้าฟาร์ม

จำนวนที่ซื้อ ราคาตามขนาด (บาท)
0.25 กรัม 0.50 กรัม 1.0 กรัม 2.0 กรัม
< 10,000 0.66 0.86 1.00 1.25
10,000 – 20,000 0.65 0.85 0.99 1.24
20,000 – 50,000 0.64 0.84 0.98 1.23
50,000 – 100,000 0.62 0.82 0.96 1.21
> 500,000 / 6 เดือน 0.61 0.81 0.95 1.20
ขนาดสั่งซื้อขั้นต่ำ = 1,000 ตัว

การบรรจุและขนส่ง

ทางฟาร์มไม่คิดค่าบรรจุสำหรับลูกค้าที่มาซื้อปลาหน้าฟาร์ม นอกเสียจากต้องการให้บรรจุใส่กล่องโฟมเพื่ฮการขนส่งทางอากาศ นอกจากนี้ จะออกใบแจ้งแหล่งที่มาของสินค้าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหากต้องการ ลูกค้าส่วนใหญ่จะมารับปลาโดยใช้รถกะบะ ซึ่งสามารถบรรทุกได้ตั้งแต่ 100 -300 ถุงใหญ่ แล้วแต่ความสูงของหลังคารถ ถุงบรรจุปลาจะมีสองขนาดคือ ถุงใหญ่ ใช้ในการขนส่งที่เกิน 7 ชั่วโมง และถุงขนาดเล็กสำหรับการขนส่งในละแวกใกล้เคียง  แต่ละลัง จะบรรจุปลาขนาด 1” จำนวน 1,000 ตัว เพิ่มเผื่ออีก 5% สำหรับทดแทนการสูญเสีย   ทางฟาร์มจะแถมปลาหนึ่งถุงสำหรับทุกๆ 50 ถุงที่ซื้อ ลูกค้าส่วนใหญ่จะชำระค่าปลาเป็นเงินสดแต่บางรายจะชำระโดยการโอนแล้วนำใบโอนมาเป็นหลักฐาน (ดูข้อมูลเรื่องการชำระค่าสินค้า)

สำหรับลูกค้าที่ไม่มียานพาหนะ ทาง “น้ำใส” สามารถจ้างผู้รับเหมาขนส่งสินค้าให้ถึงที่ โดยลูกค้าจะต้องทำการชำระค่าขนส่งโดยตรงกับเจ้าของรถ อีกทางเลือกคือการซื้อผ่านตัวแทนของ “น้ำใส” ซึ่ง หากลูกค้าแสดงความจำนงที่จะสั่งผ่านตัวแทน ทางพนักงานขายของ “น้ำใส” จะจัดบริการข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดให้กับลูกค้า

ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ทางเหนือสุดหรือใต้สุดของประเทศ ทางน้ำใส สามารถจัดให้ส่งสินค้าถึงสนามบินที่ใกล้ท่านที่สุด โดยบรรจุปลา 3,000 ตัวลงลังโฟม และลดอุณหภูมิลงเหลือ 23o เซลเซียส พร้อมทั้งใส่น้ำแข็งเพื่อรักษาอุณหภูมิ ค่าบรรจุและขนส่งมีดังนี้

ราคาบรรจุต่อกล่อง

รายละเอียด ค่าบรรจุต่อกล่อง
บาท $US
กล่องโฟม 80 2.67
ค่าบริการ การบรรจุต่อกล่อง 35 1.17
รวม 115 3.83
บาทt/$US = 30

ค่าขนส่งต่อกล่องภายในประเทศ

ราคา

ค่าบรรจุต่อกล่อง
บาท $US
ค่าขนส่งไปสนามบิน (ไม่เกิน 35 ลัง) 1,300
ค่าขนส่งทางอากาศ (บาท/ลัง) 78 – 104
ค่าบริการสนามบิน 500
บาท/$US = 30

ค่าระวางสินค้าสำหรับการขนส่งทางอากาศ ขึ้นอยู่กับสนามบินและปริมาณที่จะส่ง ราคาที่แสดงคือราคาตั้งแต่ 8 ลังขึ้นไป ถ้าส่งน้อยกว่านี้ ค่าส่งต่อลังจะสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ ทาง  “น้ำใส”  สามารถบรรจุปลาตัวอ่อนขนาด 1” สำหรับลูกค้าที่จะทำการส่งออกต่างประเทศ (แนะนะให้บรรจุ 1,000-2,000    ตัวต่อกล่อง ขึ้นอยู่กับระยะเวลาขนส่ง) ในกรณีนี้ “น้ำใส”  จะคิดราคาปลาตัวอ่อนเป็นราคาหน้าฟาร์มบวกกับค่าบรรจุตามรายละเอียตในตารางด้านบน   อีกทั้งจะออกใบแจ้งแหล่งที่มาของสินค้าให้ด้วย แต่จะไม่รับผิดชอบเรืองหนังสือรับรองสุขภาพหรือเอกสารอื่นๆ