ภายใน วิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนา

 

การวิจัยและพัฒนาการภายในบริษัท

บริษัทน้ำใส เชื่อว่าการวิจัยและพัฒนา เป็นกุญแจหลักของการปรับปรุงและนวัตกรรม ในทุกแง่มุมของระบบที่ใช้กับฟาร์ม  แทนทีจะใช้วิธการทดลองไปเรื่อยๆแบบได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง  บริษัทน้ำใสจะใช้หลักวิทยาศาสตร์ ในการเรียนรู้  การเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆในฟาร์มจะลงมือก็ต่อเมื่อได้ทำการทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีก  เพื่อให้แน่ใจและเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะลดต้นทุนแต่ยังคงรักษาหรือเพิ่มคุณภาพ   เพื่อให้งานวิจัยของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทาง ”น้ำใส” ได้จ้างพนักงานที่จบปริญญาหลายคนและยังร่วมมือกับบริษัทและสถาบันการศึกษาหลายแห่งอีกด้วย

การพัฒนาของระบบฟาร์มที่ผ่านมา

ในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้มีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ในอดีต การเลี้ยงปลานิลจะมีเพียงแค่นำปลาลงบ่อ  ให้อาหารปลา แล้วภายใน 1 ปี ก็จะจับปลา  แต่พอมาถึงปัจจุบัน เรามี ปลานิลเพศเดียว  อาหารประเภทจุลินทรีย์  วัคซีน  เบตากลูเค็น และอาหารเสริม (additives) อีกหลายชนิดที่ใช้กับอาหารและน้ำ การพัฒนาระบบฟาร์มเป็นขบวนการที่มีความต่อเนื่อง  โรคระบาด  ราคาน้ำมัน สภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลา  แรงงานที่มีความสามารถเหมาะสมกับค่าจ้าง วัสดุอุปกรณ์ และที่ดิน  อันเป็นวัตถุประสงค์ที่ยังคงดำเนินต่อไป บนเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนตลอด

การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือทางด้านอาหารสัตว์  ซึ่งสามารถหาซื้ออาหารประเภทที่นำวัสดุมาผลิตซ้ำและวางขายในตลาดได้มากขึ้น วัตถุประสงค์หลักของเราคือการใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืน  พร้อมทั้งลดหรือกำจัดการที่ต้องพึ่งพาเฉพาะอาหารปลาสำเร็จรูป เพราะเป็นแหล่งอาหารที่มีปริมาณจำกัด   การอนุรักษ์พลังงานและการผสมผสานการใช้พืชที่ที่มีต้นหรือผลที่สามารถผลิตน้ำมันได้  และต้นไม้ทำฟืนภายในระบบฟาร์ม ปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกับการใช้เครื่องจักรกลและการใช้แรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  การพัฒนาทั้งหมดนี้จะต้องพึ่งพาการทุ่มเทจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมมือกันทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมอันเดียวกัน

การฟักไข่และเลี้ยงตัวอ่อนของสายพันธุ์ใหม่

เป็นเวลาหลายปีแล้ว ที่บริษัทน้ำใสพยายามที่จะขยายสายพันธุ์ปลาที่จัดจำหน่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งรายได้จากการขายปลานิลอย่างเดียวและเพื่อเพิ่มรายได้ โดยในปี 2007 บริษัทน้ำใสเริ่มขายตัวอ่อนปลายสวาย (Pangasius hypophthalmus)  และ ในขณะนี้ เรากำลังทำการวิจัยเพื่อที่จะขยายระยะเวลาวางไข่และเพิ่มการอยู่รอดของตัวอ่อนปลาสายพันธุ์นี้ หลังจากได้ทำการวิจัยมาเป็นระยะเวลานาน ในปี  2009 บริษัทน้ำใสเริ่มขายตัวอ่อนปลากระพง ที่สามารถทานอาหารสำเร็จรูปได้  เราพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงตัวอ่อนให้อยู่รอดและสร้างระบบเลี้ยงปลาจนโตเต็มที่ได้โดยการให้อาหารในกระชังโดยใช้อาหารเม็ดชนิดที่ลอยน้ำได้  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบใหม่ที่จะผลิตปลาหมอเพศเมียที่เจริญเติบโตได้เร็วเพราะความนิยมทั้งในประเทศไทยและบังคลาเทศเริ่มเพิ่มขึ้น

การวิจัยเรื่อง ช่วงเลี้ยงจนโต

ถึงแม้งานหลักของบริษัทน้ำใสจะเน้นการนำส่งลูกปลา เรายังมีความสนใจมากที่จะเลี้ยงปลาจนได้ขนาดโตเต็มที่เพื่อส่งเข้าตลาดปลาได้มานานแล้ว ซึ่งจะเป็นการช่วยให้เราได้ข้อมูลเรื่องสมรรถนะ ของปลาที่เราผลิตและพัฒนาการเกี่ยวกับเทคนิกการเลี้ยงที่ดีขึ้น ซึ่งจะสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ไปยังลูกค้าของเราได้  นอกจากนี้  ทางบริษัทยังได้ทำการเลี้ยงปลานิลแดงจนโตเต็มที่ โดยส่วนใหญ่จะเลี้ยง ในกระชังและบางครั้งก็เลี้ยงในบ่อเพื่อวัตถุประสงค์ในทำการวิจัย  ตอนนี้เรามีบ่อที่บุด้วยพลาสติกอยู่หลายบ่อ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องการเพิ่มผลผลิตต่อบ่อให้ได้สิบเท่า พร้อมทั้งปรับปรุงในเรื่องการควบคุมโรค และการเพิ่มรสชาติของเนื้อปลาด้วย ถ้าทำได้สำเร็จ บริษัทน้ำใสอาจกลายเป็นผู้จัดส่งปลารายใหญ่ในไม่ช้า