การฝึกงานและการฝึกงาน

วิจัยและพัฒนา

บุคคลากรที่ฝีกงาน และการฝึกงาน

“น้ำใส” ให้การสนับสนุนอย่างมากต่อการสอนนักศึกษา การจ้างเด็กฝึกงาน และการทำงานวิจัย ในแต่ละปี ทาง “น้ำใส” จะสอนนักเรียน 10 – 20 คนจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศในเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกำหนดเพศของปลา ส่วนใหญ่นักศึกษาจะมาถึงฟาร์มช่วง มีนาคมหรือเมษายนช่วงปิดปีการศึกษาและใช้เวลาที่ฟาร์มสองเดือน ประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจากการได้ลงมือทำงานเองในแวดวงทางการค้า จะมีคุณค่ามหาศาลสำหรับผู้ที่มีความมุ่งหมายที่จะทำอาชีพด้านเกษตรกรรมสัตว์น้ำ  (aquaculture) ทางผู้จัดการของแต่ละฟาร์มที่จะเป็นผู้ประเมินผลงานของนักศึกษาแต่ละคน

น้ำใสยังต้อนรับนักศึกษาต่างชาติปีละ 3 ถึง 6 คนอีกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะมาทำการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือปริญญาเอก และตอนนี้ยังมีนักศึกษาฝึกงานจากฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นทุกปีอีกด้วย ซึ่งจะมาอยู่ประมาณ 3 ถึง 6 เดือนเพื่อหาประสบการณ์ด้านการทำงาน วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจ และทำงานวิจัยเล็กน้อย  น้ำใสจะบริการเฉพาะที่พักโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่จะไม่บริการด้านอาหาร  นอกจากนี้จะมีรถจักรยายนตร์ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ทให้นักศึกษาต่างชาติใช้อีกด้วย คุณ วอเร็น เทอร์เน่อร์ จะเป็นคนจัดการดูและนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้รวมถึงการดูแลเรื่องงานวิจัยอีกด้วย