สถานที่และที่อยู่

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง และ ที่อยู่

สถานที่ตั้ง

หัวใจหลักของ “น้ำใส”  ซึ่งประกอบด้วย ฟาร์มเพาะและเก็บพ่อพันธืแม่พันธุ์ ฟาร์มสลับเพศสองแห่ง ฟาร์มพัฒนาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ และฟาร์มอนุบาลและขายปลาตัวอ่อน ตั้งอยู่ที่อำเภอ บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ห่างจากกรุงเทพฯไปทางทิศตะวันออกประมาณ 90 กิโลเมตร

ที่อยู่

บริษัท น้ำทรายฟาร์ม จำกัด

118 ม. 1 ต. บางบัวอ.

อำเภอบ้านซางจังหวัดปราจีนบุรี

ไทย, 25150

โทรศัพท์: (+66 37) 271317, 37092-3

โทรสาร: (+66 37) 271088

เวลาทำงาน 8.00 ถึง 17.00 น วันจันทร์ถึงวันเสาร์ไม่รวมวันหยุดราชการ

อีเมล์: enquiriesnamsai@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/namsaifarms

GPS ของฟาร์มหลัก: พิกัด 13.989012° 101.212723°