ห้องสมุดน้ำใส

ห้องสมุด “น้ำใส”

วิดีโอ“น้ำใส”

วิดีโอ เป็นสื่อที่ดีมากในการให้ข้อมูลเรื่อง ผลิตผลและกระบวนการของน้ำใสฟาร์ม

(สำหรับผู้ที่ใช้ Google Chrome กับ Firefox โปรดคลิ้กขวาแล้วเซ้ฟลิ้นค์ลงแผ่นก่อนเปิด)

ระบบการจัดการพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

น้ำใสฟาร์มจะเก็บรักษาสายพันธ์ ปลานิล ปลาสวาย และ ปลาหมอ จำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะศึกษาเรื่องความหลากหลายของยีนส์ในแต่ละสายพันธุ์แล้ว เรายังพยายามปรับปรุงสายพันธ์เหล่านั้นให้ดีขึ้นด้วย โดยเฉพาะในเรื่องการต้านทานโรค และการเจริญเติบโต

ทดสอบการเลี้ยงปลาจนโตเต็มที่

น้ำใสฟาร์มยังรับภาระในการทดสอบ ปลาทุกสายพันธุ์ที่เรามี เป็นครั้งคราว โดยเลี้ยงให้โตเต็มที่เพื่อศึกษาว่า ปลาเหล่านั้นเติบโตดีขึ้นอย่างไร

กลุ่มฟาร์ม Dutch Boy

กลุ่มฟาร์ม Dutch Boy ซึ่งตั้งอยู่ใน รัฐไอดาโฮ ประเทศสหรัฐฯ เป็นตัวแทนของ “น้ำใส” ในประเทศสหรัฐฯ โดยน้ำใสฟาร์มได้จัดส่งลูกปลาของ ปลานิล ปลาสวาย และปลากระพงขาว ให้อย่างสม่ำเสมอ

คู่มือการเลี้ยง

น้ำใสฟาร์มให้เวลามากพอควรกับการให้คำแนะนำเกษตรกรในเรื่องการอนุบาลตัวอ่อนและการเลี้ยงให้โตเต็มที่ได้ขนาดตามความต้องการของตลาด หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับท่าน