ห้องสมุดน้ำไทร

 

ห้องสมุด “น้ำใส”

วิดีโอ“น้ำใส”

วิดีโอ เป็นสื่อที่ดีมากในการให้ข้อมูลเรื่อง ผลิตผลและกระบวนการของ  “น้ำใส”

(สำหรับผู้ที่ใช้ Google Chrome  กับ Firefox  โปรดคลิ้กขวาแล้วเซ้ฟลิ้นค์ลงแผ่นก่อนเปิด)

 

 

ระบบการจัดการพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

“น้ำใส”จะเก็บรักษาสายพันธ์ ปลานิล  ปลาสวาย  และ ปลาหมอ  จำนวนมาก  ซึ่งนอกจากจะศึกษาเรื่องความหลากหลายของยีนส์ในแต่ละสายพันธุ์แล้ว  เรายังพยายามปรับปรุงสายพันธ์เหล่านั้นให้ดีขึ้นด้วย โดยเฉพาะในเรื่องการต้านทานโรค และการเจริญเติบโต

 

ทดสอบการเลี้ยงปลาจนโตเต็มที่

“น้ำใส” ยังรับภาระในการทดสอบ ปลาทุกสายพันธุ์ที่เรามี เป็นครั้งคราว โดยเลี้ยงให้โตเต็มที่เพื่อศึกษาว่า ปลาเหล่านั้นเติบโตดีขึ้นอย่างไร

กลุ่มฟาร์ม Dutch Boy

กลุ่มฟาร์ม Dutch Boy ซึ่งตั้งอยู่ใน รัฐไอดาโฮ ประเทศสหรัฐฯ เป็นตัวแทนของ “น้ำใส”  ในประเทศสหรัฐฯ โดย”น้ำใส” ได้จัดส่งลูกปลาของ ปลานิล  ปลาสวาย และปลากระพงขาว   ให้อย่างสม่ำเสมอ

 

คู่มือการเลี้ยง

“น้ำใส”

ให้เวลามากพอควรกับการให้คำแนะนำเกษตรกรในเรื่องการอนุบาลตัวอ่อนและการเลี้ยงให้โตเต็มที่ได้ขนาดตามความต้องการของตลาด  “น้ำใส” หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับท่าน