ราคาปลากุ้ง

ราคา

ราคาปลาสวาย

จำนวนที่ซื้อ ราคาเป็นบาท ราคาเป็น $US ต่อ 100 ตัว
< 5,000 3.00 6.67
< 10,000 1.50 3.33
< 20,000 1.20 2.67
< 30,000 1.05 2.33
< 50,000 0.90 2.00
> 50,000 0.80 1.83
> 100,000 0.75 1.67
ราคานี้ไม่รวมค่าบรรจุและค่าขนส่ง   สั่งขั้นต่ำ = 2,000 ตัว

บาท/ $US=30

การบรรจุ

ปลาสวายที่ส่งออกจะมีขนาดน้ำหนัก 0.5 กรัม และเนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่าปลานิลถึงสองเท่า ปริมาณที่บรรจุในแต่ละหล่องจะน้อยลงอย่างเป็นสัดส่วนกัน

ปลายทาง ระยะเวลาขนส่ง (ชั่วโมง) จำนวนปลาต่อกล่อง
ประเทศไทย 6 ถึง 10 1,800
เอเซีย , ใกล้เคียง 10  ถึง 15 1,000
เอเซีย, ไกล 15 ถึง 20 800
ตะวันออกกลาง 15  ถึง 20 800
ยุโรป 25 ถึง 35 600
แอฟริกา 30 ถึง 45 400
สหรัฐอเมริกา 35 ถึง 45 400

ทาง “น้ำใส”  จะวางยาสลบปลาสวายในระหว่างขนส่ง เพราะจะต่างกับปลานิลคือ การลดอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง ไม่ได้ทำให้โอกาสการรอดชีวิตมีมากขึ้น