ราคาปลากุ้ง

ราคา

ราคา

จำนวนที่ซื้อ ราคาเป็นเงินบาท ราคาเป็น$US  ต่อปลา 100 ตัว
< 5,000 3.00 10.00
< 10,000 1.50 5.00
< 20,000 1.20 4.00
< 30,000 1.05 3.50
< 50,000 0.90 3.00
> 50,000 0.80 2.67
> 100,000 0.75 2.50
ราคานี้ยังไม่รวมค่าบรรจุและค่าขนส่ง สั่งได้ขั้นต่ำ = 2,000 ตัว
บาท/$US = 30

การบรรจุ

ปลาสวายที่ส่งออกจะมีขนาดน้ำหนัก 0.5 กรัม และเนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่าปลานิลถึงสองเท่า ปริมาณที่บรรจุในแต่ละหล่องจะน้อยลงอย่างเป็นสัดส่วนกัน:
ปลายทาง ระยะเวลาขนส่ง (ชั่วโมง) จำนวนปลาต่อกล่อง
ประเทศไทย 6 ถึง 10 1,800
เอเซีย, ใกล้เคียง 10 ถึง 15 1,000
เอเซีย, ไกล 15 ถึง 20 800
ตะวันออกกลาง 15 ถึง 20 800
ยุโรป 25 ถึง 35 600
แอฟริกา 30 ถึง 45 400
สหรัฐอเมริกา 35 ถึง 45 400
ทาง “น้ำใส”  จะวางยาสลบปลาสวายในระหว่างขนส่ง เพราะจะต่างกับปลานิลคือ การลดอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง ไม่ได้ทำให้โอกาสการรอดชีวิตมีมากขึ้น.