การชำระเงิน

ราคา

การชำระเงิน

ราคาหน้าฟาร์ม:

กรณีที่มาซื้อที่ฟาร์ม  ทางลูกค้า จะต้องชำระ ค่าปลา อาหารปลา และ อุปกรณ์ทั้งหมด ทันทีที่ได้รับสินค้า ซึ่งมีช่องทางการชำระเงินดังนี้

1) ชำระด้วยเงินสด

2) การโอนเงินเข้าบัญชี – กรุณาติดต่อแผนกขายเพื่อขอรายละเอียดเรื่องบัญชีของทางบริษัทที่สะดวกที่สำหรับลูกค้า กรุณาแจ้งทางแผนกขายว่าจะนำเงินเข้าบัญชีก่อนมารับสินค้า

การส่งออกไปต่างประเทศ:

ทางลูกค้าจะต้องทำการชำระเงินล่วงหน้าให้ครบ ก่อนจัดส่งสินค้า ซึ่งมีช่องทางการชำระเงินให้เลือกดังนี้

1)  โดยวิธีการโอนเงิน – รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทจะพิมพ์ไว้ด้านล่างของใบแจ้งหนี้  และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หากลูกค้าจะแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับวันที่และจำนวนเงินที่โอน เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบว่าเป็นการชำระของลูกค้ารายใด

2) โดยวิธีเปิด L/C – ซึ่งทางบริษัทไม่แนะนำให้ชำระด้วยวิธีนี้เพราะต้องเสียเวลาในการทำและค่าธรรมเนียมจะสูงมาก อย่างไรก็ตาม ทาง “น้ำใส” จะพิจารณาเปิด L/C ต่อเมื่อเงินที่ต้องชำระมีมูลค่าตั้งแต่ 150,000 บาท ($US3,750) ขึ้นไป และทางลูกค้าจะต้องพยายามระบุงื่อนไขใน L/C ให้น้อยที่สุด อีกทั้งควรเปิด L/C กับธนาคารไทยเท่านั้น ซึ่งทาง “น้ำใส” จะรวมค่าธรรมเนียมของธนาคารในการทำ L/C  (ประมาณ $US 200) เข้ากับค่าสินค้า