ปลากะพงขาว

ผลิตภัณฑ์

ปลากะพงขาว Barramundi or Asian Sea Bass (Lates calcarifer)

ปลากะพงขาว เป็นปลากินเนื้อ ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ที่ปากแม่น้ำและในแม่น้ำ ตั้งแต่แถบอ่าวเปอร์เซีย ผ่านลงมาทางเอเซียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงตอนเหนือของออสเตรเลีย ปลาสายพันธุ์นี้เป็น ปลาน้ำกร่อย ซึ่งหมายถึงสามารถอาศัยได้ทั้งในน้ำเค็มและน้ำจืด และปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเกลือในน้ำโดยแทบไม่ต้องปรับสภาพหรือปรับสภาพน้อยมาก

ปลากะพงโตเร็วมาก สามารถโตได้ถึง 1-2” ภายในหนึ่งเดือนหลังฟักเป็นตัว และภายในหนึ่งปี จะมีน้ำหนักได้ถึง 1-2 กิโลกรัม เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักได้ถึง 20 กิโลกรัมและเป็นปลาที่ได้รับความนิยมจากนักตกปลาเพราะสู้เบ็ดได้นานและส่งเสียง ขู่ “boof” ที่ได้ยินชัดเจนตอนกินเหยื่อ ปลากะพงขาวมีก้างน้อยและเนื้อขาวเป็นชั้นๆ จึงเป็นปลาที่นิยมนำมาทำเป็นอาหารและกำลังจะกลายเป็นปลาที่นิยมทั่วโลก

ในทวีปเอเซีย ส่วนใหญ่จะนำ ตัวอ่อนปลากะพงขาว ( ขนาด 5 มม หรือ 12 วัน หลังจากฟักเป็นตัว) มาอนุบาลไว้ ในบ่อดินโดยใช้ได้ทั้งน้ำกร่อยและน้ำจืด อาหารที่ให้คือไรแดงและปลาสดบด เป็นเวลา 1 เดือนซึ่งปลาจะมีขนาด 1-2” จึงจะจับปลาได้ ปลาพันธุ์นี้จะกินกันเองจึงมีโอกาสรอดจะเพียง 10-50% อีกทางเลือกคือการ อนุบาลลูกปลาในบ่อคอนกรีต ซึ่งใช้แรงงานมากกว่าแต่สามารถคัดปลาออกมากินอาหารสำเร็จรูปได้เร็วกว่าและควบคุมไม่ให้กินกันเองได้ง่ายกว่าเพราะสามารถคัดขนาดได้อย่างสม่ำเสมอ

ปลากะพงขาวเป็น ปลาลูกดก ปกติจะวางไข่ได้ตั้งแต่ 2 ถึง 10 ล้านใบ และถึง 30 ล้านใบช่วงพระจันทร์เต็มดวง ไข่ปลาจะลอยบนผิวน้ำ ทำให้ง่ายต่อการเก็บไข่จากบ่อวางไข่ ไข่ปลาจะฟักออกมาเป็นตัวภายใน 18 ชั่วโมงหลังจากปฏิสนธิ และลูกปลาวัยอ่อน (ขนาดความยาวประมาณ 1.5 มม) จะได้รับอาหารประเภทโรติเฟอร์ (rotifers) ในช่วงแรก โรติเฟอร์จะถูกทดแทนโดยไรทะเลและไรแดง เมื่ออายุได้ 15 วันจะหัดให้กินเนื้อปลาสับละเอียดหรืออาหารเม็ดเล็ก

ถึงแม้ ลูกปลา อายุ 12 วัน ขนาด 5 มม. จะเหมาะสำหรับเลี้ยงในบ่ออนุบาล ก็ตาม แต่ยังไม่เหมาะที่จะขนส่งในระยะทางไกล น้ำใสฟาร์ม จึงแนะนำให้ลูกค้าซื้อปลาที่อายุ 20 วันและยาว 10 มม. เพราะเคยประสบความสำเร็จในการขนส่งเป็นเวลา 40 ชั่วโมงอย่างปลอดภัยมาแล้ว นอกจากนี้ ทางบริษัทสามารถจำหน่ายปลาขนาด 1” ที่กินอาหารเม็ดขนาด 1 มม.ของ INVE ได้แล้ว

พร้อมขายตลอด: น้ำใสฟาร์มสามารถจัดส่ง ลูกปลากะพง ได้เกือบทั้งปี ถึงแม้ฤดูกาลหลักคือระหว่าง มีนาคมถึงพฤศจิกายน สำหรับช่วงหน้าหนาวของประเทศไทย คือตั้งแต่ ธันวาคมถึงกุมภาพันธุ์ ลูกปลาจะมีราคาสูงขึ้นเพราะปลามีน้อย หากต้องการสั่งกรุณาเผื่อเวลาจัดส่งประมาณ 3 สัปดาห์

ราคา

ขนาด 1  ซม. 2.5  ซม.
ปริมาณ บาท $US/100 ตัว บาท $US/100 ตัว
<3,000 5.50 18.33
<5,000 2.00 6.67 5.00 16.67
<10,000 1.60 5.33 4.50 15.00
<20,000 1.20 4.00 4.00 13.33
<30,000 1.00 3.33 3.80 12.67
<50,000 0.92 3.07 3.70 12.33
>50,000 0.86 2.87 3.60 12.00
>100,000 0.80 2.67 3.50 11.67
Fish/box 4,000 – 8,000 1,000 – 2,000
ราคานี้ไม่รวมค่าบรรจุและค่าขนส่ง
บาท/$US = 30