Barramundi

ผลิตภัณฑ์

ปลากระพงขาว (Lates calcarifer )

ปลากระพงขาว เป็นปลาชนิด (species) ปลานักล่า (predatory fish) ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ที่ปากแม่น้ำและในแม่น้ำ ตั้งแต่แถบอ่าวเปอร์เซีย ผ่านลงมาทางเอเซียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงตอนเหนือของออสเตรเลีย ปลาสายพันธุ์นี้เป็น ปลาน้ำกร่อย ซึ่งหมายถึงสามารถอาศัยได้ทั้งในน้ำเค็มและน้ำจืด และปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเกลือในน้ำโดยแทบไม่ต้องปรับสภาพหรือปรับสภาพน้อยมาก

ปลาชนิดนี้โตเร็วมาก สามารถโต้ได้ถึง   1-2” ภายในหนึ่งเดือนหลังฟักออกมาเป็นตัวและภายในหนึ่งปี จะมีน้ำหนักได้ถึง 1-2  กิโลกรัม พอโตเต็มที่ปลากระพงขาวจะมีน้ำหนักได้ถึง 20 กิโลกรัมและเป็นปลาที่ได้รับความนิยมจากนักตกปลาเพราะสู้ เบ็ดได้นานและส่งเสียง ขู่ “boof” ที่ได้ยินชัดเจนตอนกินเหยื่อตกปลา ปลากระพงขาวมีก้างน้อยและเนื้อขาวเป็นชั้นๆ จึงเป็นปลาที่นิยมนำมาทำเป็นอาหารและกำลังจะกลายเป็นปลาที่นิยมทั่วโลก

ในทวีปเอเซีย ส่วนใหญ่จะนำ ตัวอ่อนปลากระพงขาว ( ขนาด 5 มม  หรือ 12 วัน หลังจากฟักเป็นตัว) มาเก็บไว้ ในบ่อดินที่เป็นบ่อเพาะ (fertilized pond) ไว้เลี้ยงตัวอ่อนโดยใช้ได้ทั้งน้ำกร่อยและน้ำจืด อาหารที่ให้คือไรแดงและเมือกเศษปลา (trash fish emulsion) เป็นเวลา 1 เดือนซึ่งปลาจะมีขนาด 1-2”  จึง จะจับปลาได้  ปลาพันธ์นี้จะกินกันเองจึงมีโอกาสรอดจะเพียง 10-50% อีกทางเลือกคือการ อนุบาลลูกปลาในบ่อคอนกรีต ซึ่งใช้แรงงานมากกว่าแต่สามารถคัดปลาออกมาทานอาหารสำเร้จรูปได้เร็วกว่าและควบคุมไม่ให้กินกันเองได้ง่ายกว่าเพราะสามารถคัดขนาดได้อย่างสม่ำเสมอ

ปลากระพงขาวเป็น ปลาลูกดก  ปกติจะวางไข่ได้ตั้งแต่ 2 ถึง 10 ล้านใบ และถึง 30 ล้านใบช่วงพระจันทร์เต็มดวง ไข่ปลาจะลอยบนผิวน้ำ ทำให้ง่ายต่อการเก็บไข่จากบ่อวางไข่   ไข่ปลาจะฟักออกมาเป็นตัวภายใน 18  ชั่วโมงหลังจาก ปฏิสนธิ และลูกปลาวัยอ่อน (ขนาดความยาวประมาณ 1.5 มม) จะในช่วงแรก จะได้รับอาหารประเภท โรติเฟอร์ (rotifers)  ไรแดงจะถูกทดแทนโดยไรทะเลและไรแดง  (ตรงนี้ภาษา อ. น่าจะผิด  ที่ถูก ควรจะเป็น ไรทะเลและไรแดงมาแทน โรติเฟอร์)จนได้อยุ 15 วันจะหัดให้ทานเนื้อปลาสับละเอียตหรืออาหารเสริมเทียม (microdiets)

ถึงแม้ ลูกปลา อายุ 12 วัน และมีขนาด 5มม. จะเหมาะสำหรับเลี้ยงในบ่ออนุบาล ก็ตาม แต่ยังไม่เหมาะที่จะขนส่งในระทางที่ไกล ทาง “น้ำใส” จึงแนะนำให้ลูกค้าซื้อปลาที่อายุ 20 วันและยาว 10  มม. เพราะเคยประสบความสำเร็จในการขนส่งเป็นเวลา 40  ชั่วโมงอย่างปลอดภัยมาแล้ว  นอกจากนี้ ทางบริษัทสามารถจำหน่ายปลาขนาด  1” ที่เลิกทานอาหารอ่อน (weaned) แล้ว โดยสามารถทานอาหารเม็ดขนาด  1 มม.ที่ผลิตโดย INVE (NRD) ได้อีกด้วย

พร้อมขายตลอด:“น้ำใส”สามารถจัดส่ง ลูกปลากระพง ได้เกือบทั้งปี ถึงแม้ฤดูกาลหลักคือระหว่าง มีนาคมถึงพฤศจิกายน และช่วงหน้าหนาวของประเทศไทย คือตั้งแต่ ธันวาคมถึงกุมภาพันธุ์ ปลาจะมีราคาสูงขึ้นเพราะปลามีน้อย  หากต้องการสั่งกรุณาเผื่อเวลาจัดส่งประมาณ 3 สัปดาห์

ราคา

ขนาด 10  มม  อายุ 20  วัน 25 มม หลังจากปรับอาหารแล้ว
ปริมาณ บาท $US ต่อ 100 บาท $US ต่อ 100
<3,000 4.50 15.00
<5,000 1.00 3.33 4.00 13.33
<10,000 0.80 2.67 3.50 11.67
<20,000 0.60 2.00 3.00 10.00
<30,000 0.50 1.67 2.80 9.33
<50,000 0.46 1.53 2.70 9.00
>50,000 0.43 1.43 2.60 8.67
>100,000 0.40 1.33 2.50 8.33
ปลา/กล่อง 4,000 – 8,000 1,000 – 2,000
ราคานี้ยังไม่รวมค่าบรรจุและค่าขนส่ง  สั่งได้ขั้นต่ำ = 2,000 ตัว
บาท/$US = 30