ปลาพ่อแม่พันธุ์

ผลิตภัณฑ์

ปลาพ่อแม่พันธุ์ Broodstock

น้ำใสฟาร์มจะเก็บรักษาสายพันธุ์ปลานิลไว้เพียงสายพันธุ์ละ 2-3 สาย ซึ่งจำหน่ายได้ตอนเป็นลูกปลาวัยอ่อน (ดูคำอธิบายเรื่องลูกปลาวัยอ่อน) ที่ยังไม่ได้ผ่านการแปลงเพศ แต่ละสายจะมีพ่อแม่พันธุ์ที่ต่างกัน ซึ่งมีลักษณะสืบสายพันธุ์เฉพาะบางอย่างที่ได้มีการปรับปรุงแล้ว เช่น ปลานิลแดงไต้หวัน สาย A อาจโตไว บวกกับ สีดี หรืออาจจะ มีภูมิต้านทานเชื้อแบคเทียเรีย streptococcus บวกไข่ดก เป็นต้น ทางเราจะติดป้ายอย่างชัดเจนเพื่อบอกสายพันธุ์และสายที่มาของลูกปลาวัยอ่อนที่นำไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ และน้ำใสฟาร์มแนะนำลูกค้าว่าควรรักษาสายพันธุ์ตามนี้เพื่อเลี่ยงปัญหาเลือดชิด เกษตรกรสามารถนำพ่อพันธุ์ของสายหนึ่งมาผสมกับแม่พันธุ์ของอีกสายหนึ่งได้ แต่ลูกปลาที่ได้จะเอาไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ไม่ได้ ใช้ได้เพียงเลี้ยงให้โตแล้วขาย หากต้องการซื้อปลาที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ต้องให้เวลาทางน้ำใสประมาณ 1 เดือน เพราะแต่ละสายพันธุ์ต้องใช้เวลาในการผลิตลูกปลาจากแต่ละสาย ซึ่งปกติไข่ปลาเหล่านี้จะไปรวมกับกระบวนการผลิตลูกปลาแปลงเพศทั่วไป

บริษัทจะคิดค่าใช้สายพันธุ์ทุกครั้งที่ซื้อแต่ละสายพันธุ์ (จะมีการลดราคาหากซื้อมากกว่าหนึ่งสายพันธุ์) ซึ่งจะบวกเพิ่มเข้าไปในราคาลูกปลาวัยอ่อน และค่าใช้สายพันธุ์นี้จ่ายเพียงสามปีต่อครั้งเท่านั้น และตัวอ่อนที่เกิดจากสายพันธุ์นี้จะคิดราคาเท่ากับลูกปลาวัยอ่อน

ราคา

สาย สายพันธุ์ ราคาคงที่สำหรับสายพันธ์ที่ต้องการ ราคาต่อตัวอ่อน 1,000 ตัว
บาท $US บาท $US
ปลานิลลุ่มน้ำไนล์ จิตรลดา 40,000 1,333.33 160 5.33
GIFT 40,000 1,333.33 160 5.33
ปลาบิ๊กนิล 60,000 2,000.00 160 5.33
ปลานิลแดง ปลานิลแดงไทย 60,000 2,200.00 210 7.00
ปลานิลแดงไต้หวัน 60,000 2,000.00 210 7.00
บาท/$US=30
ราคาคงที่ จะคิดเพียงครั้งแรกของการสั่งปลาแต่ละสายพันธุ์ หลังจากซื้อครั้งแรกไปแล้ว การสั่งในครั้งต่อไปจะคิดเพียง $US0.50 ต่อปลาตัวอ่อน 100 ตัว