Monosex Tilapia Fry

ผลิตภัณฑ์

ตัวอ่อนปลานิลเพศเดียว

ขายหน้าฟาร์ม

ปลานิลทุกสายพันธุ์ ขนาด  1” ที่ปรับเพศแล้ว (ตัวผู้เกิน 99% ) มีจำหน่ายตลอดปี แต่เนื่องจากมีความต้องการสูง ควรสั่งจองปลาล่วงหน้าพอสมควร โดย ระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงกรกฎาคมลูกปลาจะมีน้อยเพราะการวางไข่ลดลงรวมทั้งการที่เกษตรกรจะซื้อลูกปลาช่วงมาเก็บไว้ต้นฤดูฝนด้วย ส่วนระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ก็เช่นกันเพราะเกษตรกรจะเก็บปลาและนำลุกปลาลงบ่อต่อไป นอกจากนี้ อากาศเย็นจะมีผลต่อปลานิลแดงเป็นพิเศสและลูกค้าที่สนใจซื้อ ควรซื้อในช่วงหน้าฝน ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน  เพราะช่วงนี้ปริมาณลูกปลาจะสูงมาก บางครั้ง ฟาร์มน้ำใสจะลดราคาในช่วงนี้เพือจูงใจให้เกษตรกรมาซื้อปลาเพื่อลดสต๊อก  นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคมถึงเมษายน ก็สามารถจัดหาลูกปลาจำนวนมากๆให้ได้เช่นกัน  ทั้งนี้เพราะเป็นช่วงที่น้ำขาดแคลน ความต้องการลูกปลาจึงลดลง

ตารางด้านล่างจะแสดงราคาหน้าฟาร์ม ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเหตุผลข้างต้น ถ้าปริมาณตัวอ่อนมีน้อย การจำหน่ายจะจัดตามลำดับของวันที่ที่ลูกค้าสั่งจองและจำนวนที่สั่ง (จำนวนน้อยจะจัดการได้เร็วกว่า) ตัวแทน (บุคคลหรือบริษัทที่สั่ง 500,000 ตัวภายใน 6 เดือน) ไม่ต้องสั่งล่วงหน้า เพราะจะมีการจัดโควต้าไว้ให้ตามความต้องการในเดือนนั้นๆ  70%  ของผลิตผลจะจัดสรรไว้ให้กับตัวแทนและที่เหลือ 30%  จะขายตรงกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา

ตัวอ่อนขนาด 1” จะบรรจุในถุง ถุงละ 1,000  ตัว เพิ่มเผื่ออีก 5%  สำหรับชดเชยในกรณีลูกปลาตาย และทุก 50 ถุงที่ซื้อ จะแถมหนึ่งถุง  ปลาจะต้องอดอาหารก่อนบรรจุเพื่อรักษาความสะอาดของน้ำและเลี่ยงปัญหาจากแอมโมเนีย  ลูกค้าสามรถมารับปลาได้ตอนเช้า ระหว่าง 08:00 ถึง10:00  และตอนบ่าย ระหว่าง 13:00 ถึง 15:00   ทางบริษัทไม่แนะนำให้ขนส่งปลาช่วงเที่ยงเพราะ อัตราการตายของลูกปลาจะสูงมาก โดยเฉพาะถ้าอากาศร้อนจัด  ทางบริษัทแนะนำให้บุพื้นรถกระบะและเอากระสอบชุบน้ำคลุมปลาเพื่อลดอุณหภูมิ รถกระบะขนาด 1 ตันที่มีด้านข้างที่สูง (สองแถว) สามารถบรรจุได้ 310  ถุง นอกจากนี้ ทางบริษัทน้ำใสสามารถจัดส่งปลาทางอากาศ (ดู การขนส่ง) ให้กับลูกค้าที่มีภูมิลำเนาทางเหนือสุกหรือใต้สุดของประเทศ สำหรับลูกค้าที่กิจการตั้งอยู่ ห่างจากน้ำใส 7 ชั่วโมงขึ้นไป จะมีอัตราความเสี่ยงเรื่องการเสียชีวิตตัวอ่อนสูงกว่าลูกค้าที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียง  น้ำใสจะมีการทดสอบความแกร่งปลา (challenge test) ซึ่งจะช่วยในการแยกแยะ ปลาที่แข็งแรงพอที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ที่ไกลออกไป

หากท่านอาศัยอยู่ห่างไกลกว่า 7 ชั่วโมง และไม่ได้แจ้งว่าต้องการทำการทดสอบความแกร่งดังกล่าว ขอแนะนำให้ระบุว่าต้องการให้ทดสอบความแกร่งปลา และหากปลาเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในการขนส่งเพราะปลามีคุณภาพต่ำ ทาง “น้ำใส” จะชดเชยความเสียหายโดยส่งปลาไปแทนหรือคืนเงิน  ลูกค้าควรเก็บปลาที่เสียชีวิตโดยแช่ไว้ในฟอร์มาลีน (formalin)และรีบแจ้งความเสียหายมายังแผนกขายให้เร็วที่สุด

ถึงแม้โดยส่วนใหญ่แล้ว ตัวอ่อนที่ขายจะมีขนาด 1” (0.25กรัม) แต่ในบางครั้งทางบริษัทสามารถจัดปลาที่มีขนาดใหญ่กว่าให้ได้ ( เช่น 0.5, 1.0, 2.0 กรัม เป็นต้น ) และสามารถเลี้ยงให้ได้ตามขนาดที่ต้องการหากแจ้งมาล่วงหน้า โดยที่จะมีราคาสูงกว่าเล็กน้อยและบรรจุในถุง ถุงละ 200-800 ตัวแล้วแต่ขนาด

ลูกค้าสามารถจ่ายค่าปลาได้โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร (โปรดนำใบโอนมาเพื่อเป็นหลักฐาน) ด้วยเงินสด หรือเช้ค

ราคาหน้าฟาร์ม

จำนวนที่สั่งซื้อ ราคาตามขนาด (บาท)
0.25 กรัม 0.50กรัม 1.0 กรัม 2.0 กรัม.
จำนวนน้อย ไม่สั่งจองล่วงหน้า 0.45 0.51 0.57 0.63
< 100,000 0.44 0.50 0.56 0.62
100,000 – 500,000 /6 เดือน 0.43 0.49 0.55 0.61
1-2 ล้าน/1 ปี 0.41 0.47 0.53 0.59
2-7 ล้าน/1  ปี 0.40 0.46 0.52 0.58
7-15 ล้าน /1  ปี 0.39 0.45 0.51 0.57
> 15 ล้าน /1 ปี 0.38 0.44 0.50 0.56
จำนวนน้อยที่สุดที่สั่งได้ = 1,000 ตัว

ราคาของฟาร์มปลานิลแดง:

ซื้อ
ราคาต่อขนาด (บาท)
0.25 0.50 g. 1.0 g. 2.0 g.
< 50,000 0.66 0.86 1.00 1.25
50,000 – 150,000 0.65 0.75 0.85 0.95
150,000 – 600,000 0.64 0.74 0.84 0.94
600,000 – 1,000,000 0.62 0.72 0.82 0.92
> 1,000,000 /6 เดือน 0.61 0.71 0.81 0.91
ขนาดสั่งซื้อขั้นต่ำ = 1,000 ตัว

การส่งออก

ตัวอ่อนปลานิลทุกสายพันธุ์ ขนาด  1” ที่ปรับเพศแล้วมีจำหน่ายตลอดปี โดยจะส่งออกปลาที่มีคุณภาพที่สูงที่สุด (ทดสอบโดยการใช้การ ทดสอบความแกร่งปลา challenge test) เพื่อลดความเสียงที่ปลาจะเสียชีวิตระหว่างหารขนส่ง  ลูกค้าต่างประเทศไม่จำเป็นต้องสั่งจองล่วงหน้าเพราะการส่งออกจะได้รับการจัดลำดับความเร่งด่วนสูงอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ราคาอาจจะสูงกว่าปกติ เนื่องจากต้องมีการจัดทำเอกสารเพิ่มขึ้น ใช้เวลาประสานงานมากขึ้นและอาจเกิด ความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนเงินอีกด้วย

ตัวอ่อนเพศเดียว ขนาด 1” จะถูกบรรจุในถุงพร้อมอ๊อกซิเจน (4 ถุงต่อกล่อง)  ในกล่องโฟม  (ขนาด 60x45x30 )  อุณหภูมิจะถูกลดเพื่อให้ตัวอ่อนมีโอกาสรอดมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถบรรจุน้ำแข็งลงลังเพื่อรักษาอุณหภูมิให้ต่ำถ้าจำเป็น ขนาดบรรจุต่อลังจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการขนส่งซึ่งจะอยู่ระหว่าง  1,000 – 2,000 ตัว เช่น ปลา (นิลลุ่มน้ำไนล์) ที่ส่งไปยังตลาดในยุโรบ ส่วนใหญ่จะบรรจุได้ลังละ 1,400 ตัว (ใช้เวลาในการขนส่ง 36 ชม.) เป็นต้น

มีลุกค้าหลายรายที่สอบถามมาเรื่องการทำประกันปลาระหว่างการขนส่ง แต่ ณ.เวลานี้ ยังไม่มีบริษัทประกันภัยใดที่ยอมทำประกันให้กับปลาที่มีชีวิต บริษัทน้ำใสจะพยายามสุดความสามารถในการจัดส่งปลาที่มีขนาดพอเหมาะ (ไม่ใหญ่เกินไป) และมีคุณภาพที่ดี เพื่อให้ปลาไปถึงที่หมายในสภาพที่ดี ความเสี่ยงที่สูงที่สุดคือการล่าช้าของเครื่องบินแต่สายการบินส่วนใหญ่จะรับผิดชอบหากเกิดจากการผิดพลาดของสายการบินเอง

ข้อสำคัญคือ หากเกิดกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า เป็นเหตุให้ปลาเสียชีวิตจำนวนมาก จะต้องจัดให้มีสัตวแพทย์ที่เชี่ยวชาญมาตรวจสภาพของปลาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของสายการบิน  เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของปลาดังกล่าว

ทางบริษัทจะจัดใบรับรองสุขภาพให้ลุกค้าทุกราย โดยลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งจะต้องมีการนำส่งตัวอย่างปลาไปให้ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ ในกรุงเทพฯ ถ้าไม่พบเชื้อโรค ทางสถาบันจะออกใบรับรองให้ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทน้ำใสแนะนำให้ลุกเพิ่มความระมัดระวังเรื่องการติดพยาธิจากภายนอก โดยการนำปลาไปแช่ในน้ำด่างทับทิม เข้มข้น 10 ppm (10 ส่วนในล้าน) เป็นเวลา  15- 30 นาที ซึ่งสามารถทำได้ทันทีหรือหลังการกักตรวจโรคก็ได้

ราคาส่งออก

ปริมาณที่ซื้อ ราคาเป็นบาทไทย ราคาเป็น US$  ต่อ 100 ตัว
ดำ แดง ดำ แดง
<10,000 0.80 1.00 2.00 2.50
<20,000 0.70 0.90 1.75 2.25
<30,000 0.65 0.85 1.63 2.13
<50,000 0.60 0.80 1.50 2.00
>50,000 0.55 0.75 1.38 1.88
>100,000 0.50 0.70 1.25 1.75
การสั่งขั้นต่ำ = 5,000 ตัว
บาท/$US = 30