ลูกปลานิลแปลงเพศ

ผลิตภัณฑ์

ลูกปลานิลแปลงเพศ Monosex tilapia fry

ขายหน้าฟาร์ม Farm Gate Sales:

ปลานิลแปลงเพศทุกสายพันธุ์ ขนาด 1” (ตัวผู้เกิน 99% ) มีจำหน่ายตลอดปี แต่เนื่องจากมีความต้องการสูง ควรสั่งจองปลาล่วงหน้าพอสมควร โดยระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงกรกฎาคมลูกปลาจะมีน้อยเพราะการวางไข่ลดลง รวมทั้งการที่เกษตรกรจะซื้อลูกปลาช่วงมาเก็บไว้ต้นฤดูฝนด้วย ส่วนระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ก็เช่นกันเพราะ อากาศเย็นจะมีผลต่ออัตรารอดและการเติบโตของลูกปลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปลานิลแดง และลูกค้าควรซื้อในช่วงหน้าฝน ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน เพราะช่วงนี้ปริมาณลูกปลาจะสูงมาก บางครั้งฟาร์มจะลดราคาในช่วงนี้เป็นการจูงใจให้เกษตรกรมาซื้อปลาเพื่อลดสต๊อก นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคมถึงเมษายน ก็สามารถจัดหาลูกปลาจำนวนมากๆ ให้ได้เช่นกัน ทั้งนี้เพราะเป็นช่วงที่น้ำขาดแคลน ความต้องการลูกปลาจึงลดลง

ตารางด้านล่างจะแสดงราคาหน้าฟาร์ม ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเหตุผลข้างต้น ถ้าปริมาณลูกปลามีน้อย การจำหน่ายจะจัดตามลำดับของวันที่ที่ลูกค้าสั่งจองและจำนวนที่สั่ง (จำนวนน้อยจะจัดการได้เร็วกว่า) ตัวแทน (บุคคลหรือบริษัทที่สั่ง 500,000 ตัวภายใน 6 เดือน) ไม่ต้องสั่งล่วงหน้า เพราะจะมีการจัดโควต้าไว้ให้ตามความต้องการในเดือนนั้นๆ โดย 70% ของลูกปลาจะจัดสรรไว้ให้กับตัวแทนและที่เหลือ 30% จะขายตรงกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา

ลูกปลาขนาด 1” จะบรรจุในถุง ถุงละ 1,000 ตัว เพิ่มอีก 3% สำหรับชดเชยในกรณีลูกปลาตาย และทุก 50 ถุงที่ซื้อ จะแถมหนึ่งถุง ปลาจะต้องอดอาหารก่อนบรรจุเพื่อรักษาความสะอาดของน้ำและเลี่ยงปัญหาจากแอมโมเนีย ลูกค้าสามารถมารับปลาได้ตอนเช้า ระหว่าง 08:00 ถึง10:00 และตอนบ่าย ระหว่าง 13:00 ถึง 15:00 ทางบริษัทไม่แนะนำให้ขนส่งปลาช่วงเที่ยงเพราะ อัตราการตายของลูกปลาจะสูงมาก โดยเฉพาะถ้าอากาศร้อนจัด ควรบุพื้นรถกระบะและเอากระสอบชุบน้ำคลุมปลาเพื่อลดอุณหภูมิ รถกระบะขนาด 1 ตันที่มีด้านข้างสูง (สองแถว) สามารถบรรทุกได้ 310 ถุง นอกจากนี้บริษัทสามารถจัดส่งปลาทางอากาศ (ดู การขนส่ง) ให้กับลูกค้าที่มีภูมิลำเนาทางเหนือสุดหรือใต้สุดของประเทศ

สำหรับลูกค้าที่ตั้งอยู่ที่ 7 ชั่วโมงหรือมากกว่าใน Nam Sai ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของสินค้าในระหว่างการขนส่งสูงกว่าลูกค้าในประเทศ Nam Sai มีการทดสอบความท้าทายที่สามารถระบุปลาที่แข็งแกร่งที่สุดที่เหมาะกับจุดหมายปลายทางเหล่านี้ ถ้าคุณอยู่ห่างจาก Nam Sai Farm มากกว่า 7 ชั่วโมงให้ลองทดสอบการยั่วยุให้กับปลาของคุณหากยังไม่ได้ทำ Nam Sai จะจัดหาลูกปลาแบบใหม่เพื่อชดเชยความสูญเสียหรือคืนเงินให้กับลูกค้าที่ประสบปัญหาการเสียชีวิตอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างการขนส่งเนื่องจากปลาที่มีคุณภาพไม่ดี ลูกค้าควรเก็บปลาที่ตายแล้วทั้งหมดไว้ในฟอร์มาลินและควรรายงานพนักงานที่เสียชีวิตทั้งหมดให้เร็วที่สุดเท่าที่พนักงานขายของเรา

ปลาที่แข็งแรงพอที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ที่ไกลออกไป หากท่านอาศัยอยู่ห่างไกลกว่า 7 ชั่วโมง ขอแนะนำให้ระบุว่าต้องการให้ทดสอบความแกร่งปลา และหากปลาตายเป็นจำนวนมากในการขนส่งเพราะปลามีคุณภาพต่ำ ทางฟาร์มจะชดเชยความเสียหายโดยส่งปลาไปแทนหรือคืนเงิน ลูกค้าควรเก็บปลาที่ตายโดยแช่ไว้ในฟอร์มาลีน (formalin) และรีบแจ้งความเสียหายมายังแผนกขายให้เร็วที่สุด

ถึงแม้โดยส่วนใหญ่แล้ว ลูกปลาที่ขายจะมีขนาด 1” (0.25กรัม) แต่ในบางครั้งทางบริษัทสามารถจัดปลาที่มีขนาดใหญ่กว่าให้ได้ ( เช่น 0.5, 1.0, 2.0 กรัม เป็นต้น ) และสามารถเลี้ยงให้ได้ตามขนาดที่ต้องการหากแจ้งมาล่วงหน้า โดยที่จะมีราคาสูงกว่าเล็กน้อยและบรรจุในถุง ถุงละ 200-800 ตัวแล้วแต่ขนาด

ลูกค้าสามารถจ่ายค่าปลาได้โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร (โปรดนำใบโอนมาเพื่อเป็นหลักฐาน) หรือด้วยเงินสด

ราคาหน้าฟาร์ม

จำนวนที่ซื้อ ราคาตามขนาด (บาท)
0.25 กรัม 0.50 กรัม 1.0 กรัม 2.0 กรัม
ปริมาณน้อย ไม่สั่งล่วงหน้า 0.45 0.51 0.57 0.63
< 100,000 0.44 0.50 0.56 0.62
100,000 – 500,000 / 6 เดือน 0.43 0.49 0.55 0.61
1 – 2 ล้าน / ปี 0.41 0.47 0.53 0.59
2 – 7 ล้าน / ปี 0.40 0.46 0.52 0.58
7 – 15 ล้าน / ปี 0.39 0.45 0.51 0.57
> 15 ล้าน / ปี 0.38 0.44 0.50 0.56
ขนาดสั่งซื้อขั้นต่ำ = 1,000 ตัว

ราคาปลานิลแดงเพศเดียว ซื้อหน้าฟาร์ม

จำนวนที่ซื้อ ราคาตามขนาด (บาท)
0.25 กรัม 0.50 กรัม 1.0 กรัม 2.0 กรัม
< 50,000 0.66 0.86 1.00 1.25
50,000 – 150,000 0.65 0.85 0.85 0.95
150,000 – 600,000 0.64 0.84 0.84 0.94
600,000 – 1,000,000 0.62 0.82 0.82 0.92
> 1 ล้าน / 6 เดือน 0.61 0.81 0.81 0.91
ขนาดสั่งซื้อขั้นต่ำ = 1,000 ตัว

การส่งออก

ตัวอ่อนปลานิลทุกสายพันธุ์ ขนาด 1” ที่ปรับเพศแล้วมีจำหน่ายตลอดปี โดยจะส่งออกปลาที่มีคุณภาพที่สูงที่สุด (ทดสอบโดยการใช้การ ทดสอบความแกร่งปลา challenge test) เพื่อลดความเสียงที่ปลาจะเสียชีวิตระหว่างหารขนส่ง ลูกค้าต่างประเทศไม่จำเป็นต้องสั่งจองล่วงหน้าเพราะการส่งออกจะได้รับการจัดลำดับความเร่งด่วนสูงอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ราคาอาจจะสูงกว่าปกติ เนื่องจากต้องมีการจัดทำเอกสารเพิ่มขึ้น ใช้เวลาประสานงานมากขึ้นและอาจเกิด ความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนเงินอีกด้วย

ตัวอ่อนเพศเดียว ขนาด 1” จะถูกบรรจุในถุงพร้อมอ๊อกซิเจน (4 ถุงต่อกล่อง) ในกล่องโฟม (ขนาด 60x45x30 ) อุณหภูมิจะถูกลดเพื่อให้ตัวอ่อนมีโอกาสรอดมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถบรรจุน้ำแข็งลงลังเพื่อรักษาอุณหภูมิให้ต่ำถ้าจำเป็น ขนาดบรรจุต่อลังจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการขนส่งซึ่งจะอยู่ระหว่าง 1,000 – 2,000 ตัว เช่น ปลา (นิลลุ่มน้ำไนล์) ที่ส่งไปยังตลาดในยุโรบ ส่วนใหญ่จะบรรจุได้ลังละ 1,400 ตัว (ใช้เวลาในการขนส่ง 36 ชม.) เป็นต้น

มีลุกค้าหลายรายที่สอบถามมาเรื่องการทำประกันปลาระหว่างการขนส่ง แต่ ณ.เวลานี้ ยังไม่มีบริษัทประกันภัยใดที่ยอมทำประกันให้กับปลาที่มีชีวิต บริษัทน้ำใสจะพยายามสุดความสามารถในการจัดส่งปลาที่มีขนาดพอเหมาะ (ไม่ใหญ่เกินไป) และมีคุณภาพที่ดี เพื่อให้ปลาไปถึงที่หมายในสภาพที่ดี ความเสี่ยงที่สูงที่สุดคือการล่าช้าของเครื่องบินแต่สายการบินส่วนใหญ่จะรับผิดชอบหากเกิดจากการผิดพลาดของสายการบินเอง

ข้อสำคัญคือ หากเกิดกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า เป็นเหตุให้ปลาเสียชีวิตจำนวนมาก จะต้องจัดให้มีสัตวแพทย์ที่เชี่ยวชาญมาตรวจสภาพของปลาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของสายการบิน เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของปลาดังกล่าว

ทางบริษัทจะจัดใบรับรองสุขภาพให้ลุกค้าทุกราย โดยลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งจะต้องมีการนำส่งตัวอย่างปลาไปให้ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ ในกรุงเทพฯ ถ้าไม่พบเชื้อโรค ทางสถาบันจะออกใบรับรองให้ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทน้ำใสแนะนำให้ลุกเพิ่มความระมัดระวังเรื่องการติดพยาธิจากภายนอก โดยการนำปลาไปแช่ในน้ำด่างทับทิม เข้มข้น 10 ppm (10 ส่วนในล้าน) เป็นเวลา 15- 30 นาที ซึ่งสามารถทำได้ทันทีหรือหลังการกักตรวจโรคก็ได้

ราคาส่งออก

จำนวนที่ซื้อ ราคาเป็นบาท ราคาเป็น $US ต่อ 100 ตัว
ปลานิลลุ่มน้ำไนล์ ปลานิลแดง ปลานิลลุ่มน้ำไนล์ ปลานิลแดง
<10,000 0.90 1.20 3.00 4.00
<20,000 0.80 1.10 2.67 3.67
<30,000 0.75 1.05 2.50 3.50
<50,000 0.70 1.00 2.33 3.33
>50,000 0.65 0.95 2.17 3.17
>100,000 0.60 0.90 2.00 3.00
ราคานี้เป็นราคาของปลาตัวอ่อนขนาด 1 นิ้ว (0.2 กรัม)  ไม่รวมค่าวัสดุการบรรจุ และค่าขนส่ง
จำนวนราคาขั้นต่ำ: 5,000 บาท/การสั่ง 1 ครั้ง
บาท/$US = 30