ปลานิลไนล์

ผลิตภัณฑ์
Thai Red

พระตำหนักจิตรลดา

สายพันธุ์เดิมของเราเดิมและยังคงเป็นที่นิยมของปลานิลนิล

 

แหล่ง
ปลาสายพันธุ์นี้ได้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยตั้งแต่ปี 1965 สืบเนื่องจากการที่ สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่นได้นำทูลเกล้าถวายให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แรกเริ่ม ปลาเหล่านี้ได้เลี้ยงในวังสวนจิตรลดาที่เดียว จึงเป็นที่มาของชื่อปลาสายพันธุ์นี้  น้ำใสได้รับปลาพันธ์นี้มาจากสถาบันเทคโนโลยีเอเชีย เมื่อ คศ. 1994
การเจริญเติบโต โตเร็วมากจนถึงขนาดน้ำหนัก 250 กรัม แต่พอน้ำหนักเกิน 500 กรัม การเจริญเติบโตจะช้าลง ภายใน 6 เดือน ถ้าเลี้ยงในบ่อเพาะพันธ์จะได้ขนาด 400 กรัม(เริ่มวัดจากขนาด 0.2 กรัม)  และ จะได้ขนาดน้ำหนัก 750 กรัม ถ้าเลี้ยงในบ่อเลี้ยง (fed ponds) หรือกระชัง
รูปร่าง ลำตัวกว้าง ยาว แต่ไม่หนา (ขนาดจะดูใหญ่ถ้าวางราบ)
ชิ้นเนื้อปลาที่ได้ พบว่าสายพันธุ์นี้จะแล่ได้ชิ้นเนื้อมากกว่าทุกสายพันธุ์ จากการทดลองเลี้ยงในถังเพาะเลี้ยงที่มีความหนาแน่นสูง ประเทศฮอลแลนด์
สี จะคงสีเดียวกับนิงลุ่มน้ำไนล์ แต่อาจเปลี่ยนสีให้อ่อนหรือเข้มเพื่อพรางตัว
โตเต็มที่ 6 เดือน
การออกไข่ 30 – 50 ฟอง/ตารางเมตร/วัน ในกระชัง
การต้านทานโรค ปานกลาง

 

 

GIFT :

ปัจจุบันปลาสายพันธุ์นี้คือสายพันธุ์ปลานิลลุ่มน้ำไนล์ที่เพาะเลี้ยงแพร่หลายที่สุดในประเทศไทย

 

แหล่งที่มา ผู้ที่ผลิต สายพันธุ์ที่ได้รับการปรับพันธุกรรม (GIFT) คือ International Centre for Living Aquatic Resources Management (ICLARM ในประเทศฟิลิปินส์) โดยคัดจากแหล่งพันธุกรรมทั้งจากปลาธรรมชาติ และปลาเลี้ยง ที่เป็นแหล่งใหญ่   “น้ำใส”ได้รับปลาสายพันธุ์ GIFT รุ่นที่ 5 ในปี 1997และรุ่นที่ 9 ในปี 2000 จากสถาบันวิจัยพันธุศาสตร์สัตว์น้ำมาเลี้ยงตามลำดับ และขณะนี้ สองสายพันธุ์นี้ได้นำมารวมเป็นสายพันธุ์เดียวแล้ว
การเจริญเติบโต คล้ายสายพันธุ์จิตรลดา
รูปร่าง อ้วนและสั้น  รูปร่างล่ำ (ความหนาของลำตัวส่วนกลางทำให้น่าสนใจต่อผู้ซื้อปลาเป็นๆ)
ชิ้นเนื้อปลาที่ได้ แม้จะตัวอ้วน จะได้ชิ้นเนื้อน้อยกว่าสายพันธุ์จิตรลดาซึ่งอาจเป็นเพราะมีช่องท้องขนาดใหญ่
สี สีตามธรรมชาติของสายพันธุ์นิลลุ่มน้ำไนล์
โตเต็มที่ 7 เดือน
การออกไข่ 30 – 50 ฟอง/ตารางเมตร/วัน ในกรงตาข่าย
ความต้านทานโรค:
สูง

 

Nam Sai Red Hybrid

การต้านทานโรค  สูง

ปลาบิ๊กนิล  สายพันธุ์ปลานิลลุ่มน้ำไนล์ ที่มีการเจริญเติบโตที่เร็วขึ้น

แหล่งที่มา เท่าที่มีข้อมูล ปลาสายพันธุ์นี้ได้พัฒนามาจากสายพันธ์ GIFT และในปี 2004 ทางน้ำใสได้มาจากฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาในฟิลลิปินส์
การเจริญเติบโต ภายใน 6 เดือน (โดยเริ่มวัดจากขนาด 0.2 กรัม) จะได้ขนาด 450 กรัม ในบ่อเพาะพันธ์ และได้ขนาด 800 กรัมในบ่อเลี้ยงหรือในกระชัง
รูปร่าง สั้น อ้วนลำตัว ส่วนกลางหนา
ชิ้นเนื้อปลาที่ได้ คล้ายสายพันธุ์ GIFT
สี สีตามธรรมชาติของสายพันธุ์นิลลุ่มน้ำไนล์
โตเต็มที่ 6 เดือน
การออกไข่ 30 – 50/ฟอง/ตารางเมตร/วัน ในกระชัง
การต้านทานโรค ปานกลางถึงดีกว่าพันธุ์แท้  มีความต้านทานต่อเชื้อแบกทีเรีย Streptococcus aqalactiae ได้ดี
Nam Sai Red Hybrid น้ำใส 2:  เป็นปลาลูกผสมรุ่น F 1 ที่มีความแข็งแรงมาก
แหล่งที่มา พันธุ์นี้เป็นพันธุ์ผสม เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง สายพันธ์GIFT (ต้านทานโรคได้ดีมาก) กับสายพันธุ์ บิ๊กนิล (ที่โตจนได้ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว)
การเจริญเติบโต เร็วในทุกช่วง  ภายใน 6 เดือนแรก (โดยเริ่มวัดจากขนาด 0.2 กรัม) จะได้ขนาด 430 กรัมในบ่อเพาะพันธ์ และ 780 กรัม ในบ่อเลี้ยงหรือในกระชัง
รูปร่าง สั้น อ้วน  ลำตัวส่วนกลางหนา
ชิ้นเนื้อปลาที่ได้ คล้ายสายพันธุ์ GIFT
สี สีตามธรรมชาติของสายพันธุ์นิลลุ่มน้ำไนล์
โตเต็มที่ ไม่ใช้ในการขยายพันธุ์
การต้านทานโรค ปานกลางถึงสูง
ความต้านทานโรค:
ปานกลางและสูง