ปลานิลแดง

ผลิตภัณฑ์
Thai Red

สีแดงไทย

คำที่เหมาะที่สุดสำหรับปลาสายพันธุ์นี้ คือ ตัวกลมแดง

ที่มา นำเข้าสู่ประเทศไทยในยุค 70 และเก็บไว้ที่ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ(NIFI) เป็นเวลาหลายปี ทาง”น้ำใส” ได้รับมาจาก สถาบันวิจัยพันธุศาสตร์สัตว์น้ำแห่งชาติ  (NAGRI) ในปี 2000
การเจิญเติบโต ไม่ต่างจากสายพันธุ์จากลุ่มน้ำไนล์  ภายใน 6 เดือน  (วัดจาก 0.2 กรัม) จะมีขนาด 700 กรัม ถ้าเลี้ยงในบ่อเลี้ยงหรืออยู่ในกระชัง (ในประเทศไทย จะไม่เลี้ยงในบ่อเพาะพันธุ์ )
รูปร่าง สั้น กลม ลำตัวส่วนกลางจะใหญ่
ชิ้นเนื้อปลา เหมือนนิลลุ่มน้ำไนล์
สี แรกเริ่มสีจะซีดแต่ตอนนี้สีจะใกล้เคียงกับนิลแดงไต้หวัน  มีจุดดำน้อยมาก และสีแดง ขาวยังเป็นจ้ำๆ
โตเต็มที่ 6 เดือน
การออกไข่ 30-50 ฟอง/ตารางเมตร/วัน ถ้าเลี้ยงในกระชัง
ความต้านทานโรค อยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง

ชาวไต้หวันแดง

เป็นปลาสายพันธุ์ที่มีสีแดงจัดและรูปร่างเหมือนปลานิลจิตรลดา

ที่มา ได้มาจากแหล่งเพาะพันธุ์ปลาแบบคละเพศ ที่นำเข้าพันธ์ปลาจากไต้หวันในปี 1997 แรกเริ่มปลาพันธุ์นี้ได้ผสมกับปลานิลพันธุ์ลุ่มน้ำไนล์ทำให้สีไม่สวย ทาง ‘น้ำใส’’ จึงใช้เวลา 4 ปี เพื่อปรับปรุงสีก่อนนำสู่ตลาดไทยในปี 2001
การเจิญเติบโต คล้ายปลานิลแดงไทย ภายใน 6 เดือน  (วัดจาก 0.2 กรัม) จะมีขนาด 700 กรัม ถ้าเลี้ยงในบ่อเลี้ยงหรืออยู่ในกระชัง (ในประเทศไทยจะไม่เลี้ยงในบ่อเพาะพันธุ์)
รูปร่าง ยาวกว่า อ้วนน้อยกว่า แต่กลมเหมือนปลานิลแดงไทย
ชิ้นเนื้อปลา เหมือนปลานิลลุ่มน้ำไนล์
สี แดงสด มีจดดำน้อยมาก สียังไม่เสมอเพราะสีแดงจะเข้มต่างกัน และมีสีขาวปนบ้าง
โตเต็มที่ 6 เดือน
การออกไข่ 30-50 ฟอง/ตารางเมตร/วัน ถ้าเลี้ยงในกระชัง
ความต้านทานโรค อยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง
Nam Sai Red Hybrid

ปลานิลแดงพันธ์ผสมของ

”น้ำใส”  เป็นผลิตผลปลานิลแดงแบบเพศเดียวของ “น้ำใส”

ที่มา พันธุ์นี้เป็นรุ่นผสม F1, ไม่ใช่พันธุ์แท้ เดิดจากการผสมระหว่างปลานิลแดงไทย กับปลานิลแดงไต้หวัน ซึ่งส่งผลให้ได้พันธ์ลูกผสมที่มีความแกร่งมากขึ้น
การเจิญเติบโต โตเร็วกว่าปลานิลแดงพันธุ์แท้ ภายใน 6 เดือน  (วัดจาก 0.2 กรัม)  จะมีขนาด 750 กรัม ถ้าเลี้ยงในกระชัง (ในประเทศไทยจะไม่เลี้ยงในบ่อเพาะพันธุ์)
รูปร่าง สั้น กลม ลำตัวส่วนกลางจะกว้าง
ชิ้นเนื้อปลา เหมือนนิลลุ่มน้ำไนล์
สี แดงสด มีจุดดำเล็กน้อย แต่สีแดงจะเป็นจ้ำๆ สีจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียนวกับปลานิ่ลลุ่มน้ำไนล์  ถ้าเลี้ยงใน “บ่อน้ำเขียว” หรือในกรงที่อยู่ในน้ำใส จะเป็นสีแดง แต่หากเลี้ยงในบ่อปูนหรือในกรงที่อยู่ในแม่น้ำที่ขุ่นมาก สีจะจางลง
โตเต็มที่ ไม่ใช้ในการผสมพันธุ์
การออกไข่ ไม่มีข้อมูล
ความต้านทานโรค อยู่ในระดับปานกลางแต่ดีกว่าพันธุ์แท้ สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus agalactiaeได้ดี