สายพันธุ์ปลานิลแดง

ผลิตภัณฑ์
Thai Red

ปลานิลแดงไทย ตัวกลมแดง

ที่มา นำเข้าสู่ประเทศไทยในยุค 70 และเก็บไว้ที่ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ(NIFI) เป็นเวลาหลายปี น้ำใสฟาร์ม ได้รับมาจาก สถาบันวิจัยพันธุศาสตร์สัตว์น้ำแห่งชาติ (NAGRI) ในปี 2000
การเจริญเติบโต ไม่ต่างจากปลานิล ภายใน 6 เดือน (วัดจาก 0.2 กรัม) จะมีขนาด 700 กรัม ถ้าเลี้ยงในบ่อเลี้ยงหรืออยู่ในกระชัง (ในประเทศไทย จะไม่เลี้ยงในบ่อน้ำเขียว )
รูปร่าง สั้น กลม ลำตัวส่วนกลางจะใหญ่
ชิ้นเนื้อปลา เหมือนปลานิล
สี แรกเริ่มสีจะซีดแต่ตอนนี้สีจะใกล้เคียงกับนิลแดงไต้หวัน มีจุดดำน้อยมาก และสีแดง ขาวยังเป็นจ้ำๆ
โตเต็มที่ 6 เดือน
การออกไข่ 30-50 ฟอง/ตารางเมตร/วัน ถ้าเลี้ยงในกระชัง
ความต้านทานโรค อยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง

ปลานิลแดงไต้หวัน สีแดงจัดและรูปร่างเหมือนปลานิลจิตรลดา

ที่มา ได้มาจากแหล่งเพาะพันธุ์ ที่นำเข้าพันธ์ปลาจากไต้หวันในปี 2540 แรกเริ่มปลาพันธุ์นี้ได้ผสมกับปลานิลทำให้สีไม่สวย น้ำใสฟาร์มใช้เวลา 4 ปี เพื่อปรับปรุงสีก่อนนำสู่ตลาดไทยในปี 2544
การเจริญเติบโต คล้ายปลานิลแดงไทย ภายใน 6 เดือน (วัดจาก 0.2 กรัม) จะมีขนาด 700 กรัม ถ้าเลี้ยงในบ่อเลี้ยงหรืออยู่ในกระชัง (ในประเทศไทยจะไม่เลี้ยงในบ่อน้ำเขียว)
รูปร่าง ยาวกว่า อ้วนน้อยกว่า แต่กลมเหมือนปลานิลแดงไทย
ชิ้นเนื้อปลา เหมือนปลานิล
สี แดงสด มีจุดดำน้อยมาก สียังไม่เสมอเพราะสีแดงจะเข้มต่างกัน และมีสีขาวปนบ้าง
โตเต็มที่ 6 เดือน
การออกไข่ 30-50 ฟอง/ตารางเมตร/วัน ถ้าเลี้ยงในกระชัง
ความต้านทานโรค อยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง
Nam Sai Red Hybrid

ปลานิลแดงลูกพันธ์ผสมของ

”น้ำใส” ใช้เพื่อผลิตลูกปลานิลแดงแปลงเพศทั้งหมดของน้ำใสฟาร์ม

ที่มา เป็นรุ่นผสม F1, ไม่ใช่พันธุ์แท้ เกิดจากการผสมระหว่างปลานิลแดงไทย กับปลานิลแดงไต้หวัน ซึ่งส่งผลให้ได้ลูกผสมที่มีความแกร่งมากขึ้น
การเจริญเติบโต โตเร็วกว่าปลานิลแดงพันธุ์แท้ ภายใน 6 เดือน (วัดจาก 0.2 กรัม) จะมีขนาด 750 กรัม ถ้าเลี้ยงในกระชัง (ในประเทศไทยจะไม่เลี้ยงในบ่อน้ำเขียว)
รูปร่าง สั้น กลม ลำตัวส่วนกลางจะกว้าง
ชิ้นเนื้อปลา เหมือนปลานิล
สี แดงสด มีจุดดำเล็กน้อย แต่สีแดงจะเป็นจ้ำๆ สีจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับปลานิล ถ้าเลี้ยงใน “บ่อน้ำเขียว” หรือในกระชังที่อยู่ในน้ำใส จะเป็นสีแดง แต่หากเลี้ยงในบ่อปูนหรือในกรงที่อยู่ในแม่น้ำที่ขุ่นมาก สีจะซีดลง
โตเต็มที่ ไม่ใช้ในการผสมพันธุ์
การออกไข่ ไม่มีข้อมูล
ความต้านทานโรค อยู่ในระดับปานกลางแต่ดีกว่าพันธุ์แท้ สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus agalactiaeได้ดี