ลูกปลาวัยอ่อน

ผลิตภัณฑ์

ลูกปลาวัยอ่อน (ตัวอ่อนว่ายน้ำ)

ลูกปลาวัยอ่อน (ตัวอ่อนว่ายน้ำ) คืออะไร?

น้ำใสฟาร์มจะเก็บไข่จากปากของแม่ปลา แล้วนำไปฟักในโรงเพาะฟัก ไข่ใช้เวลา 3 วันกว่าจะเป็นตัวอ่อนที่ยังมีถุงไข่แดง (sac fry) ตัวอ่อนจะได้รับอาหารจากถุงไข่แดงไปอีก 5 วันจนเปลี่ยนเป็นตัวอ่อนที่ว่ายน้ำ ในช่วงนี้ ปลาตัวอ่อนจะว่ายขึ้นไปที่ผิวน้ำเพื่อหาอาหาร จึงมีชื่อเรียกว่า ตัวอ่อนว่ายน้ำ (swim up fry) ไข่ปลาและตัวอ่อนที่ยังมีถุงไข่แดง จะต้องถูกเก็บไว้ในกรวยฟักและถาดฟักไข่ที่มีการเคลื่อนไหวของน้ำอยู่ตลอดเวลาเพื่อเลียนแบบสภาพแวดล้อมในปากแม่ปลา ด้วยเหตุผลที่กล่าวแล้วนี้ จึงไม่เป็นการเหมาะสมที่จะทำการขนส่ง อย่างไรก็ตาม สำหรับตัวอ่อนว่ายน้ำหรือในที่นี้จะเรียกว่าลูกปลาวัยอ่อน ซึ่งสามารถว่ายน้ำและหาอาหารได้แล้ว จะสามารถขนส่งไปในระยะไกลๆ ได้อย่างปลอดภัย

เหตุผลที่ควรซื้อลูกปลาวัยอ่อน (ตัวอ่อนว่ายน้ำ) แทนการซื้อลูกปลาแปลงเพศขนาด 1”

  1. ลูกปลาวัยอ่อนจะถูกเก็บรักษาในระบบการฟักปลาแบบหมุนเวียน ด้วยสภาพน้ำที่มีคุณภาพคงที่ และมีการป้องกันเชื้อโรค จึงมีโอกาสรอดสูงและลดการแพร่กระจายของโรค
  2. ลูกปลาวัยอ่อนยังไม่ถึงเวลาสำหรับการให้อาหาร จึงไม่มีปัญหาเรื่องแอมโมเนียเพิ่มปริมาณในถุงระหว่างการขนส่ง
  3. ลูกปลาวัยอ่อนมีน้ำหนักเพียง 0.008 – 0.009 กรัมต่อตัว (ในขณะที่ ปลาขนาด 1” มีน้ำหนัก 0.2 กรัมต่อตัว) จึงสามารถทำการบรรจุได้ในปริมาณมากๆ ต่อกล่อง (10,000 ตัวต่อกล่อง สำหรับการขนส่งเที่ยวละไม่เกิน 40 ขั่วโมง)
  4. ถ้าขนส่งลูกปลาวัยอ่อนในตอนที่ยังมีถุงไข่แดงเหลือติดอยู่บ้าง จะป้องกันไม่ให้ปลาอดตายในระหว่างการขนส่ง
  5. ลูกปลาวัยอ่อนสามารถจำศีลได้ (ในอุณหภูมิที่ต่ำ) ซึ่งช่วยให้ปลารอดชีวิตหากการขนส่งล่าช้า ซึ่งสามารถยืดระยะได้ถึง 80 ชั่วไมง

ชุด เลี้ยงปลาแบบ “ทำด้วยตัวเอง” สำหรับแปลงเพศลูกปลา

ลูกปลาวัยอ่อน ยังไม่มีการพัฒนาเพศ แต่ภายใน 22 วันจะกลายเป็นลูกปลาที่มีเพศคละกันไปในอุณหภูมิ ราว 29o เซลเซียสขึ้นไป น้ำใสฟาร์มจัดจำหน่ายอาหารแปลงเพศและกระชังเพื่อนำไปใช้ในการผลิตปลาเพศผู้ด้วยชุด “ทำด้วยตัวเอง” กระบวนการนี้ประกอบด้วย การนำลูกปลาวัยอ่อน 30,000 ตัวใส่ในกระชังขนาด 5 ตรม. ลอยไว้ในน้ำเขียว (น้ำที่เติมปุ๋ยให้เกิดแพลงค์ต้อนพืช) ให้อาหารแปลงเพศวันละ 5 ครั้งเป็นเวลา 21 วัน หากจะแปลงเพศปลา 30,000 ตัวจะต้องใช้อาหาร 4.9 กก ผู้เลี้ยงสามารถคาดหวังได้ว่า จะได้ปลาเพศผู้ 99-100% หากใช้อาหารของน้ำใส และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

ลูกปลาวัยอ่อนสามารถแปลงเพศได้ในแท้งค์ที่บรรจุน้ำใสแต่ต้องลดความเข้มข้นของฮอร์โมนในอาหาร และให้อาหารเพิ่มขึ้น รวมทั้งต้องระวังให้ปลาได้รับฮอร์โมนในปริมาณที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการแปลงเพศ ลูกค้าจะได้รับรายละเอียดเพิ่มเติมรื่องกระบวนการในการเลี้ยงปลาที่ถูกต้องหลังจากได้รับใบสั่งซื้อปลา

ราคา “ทำด้วยตัวเอง”

จำนวนปลาที่ซื้อ บาท $US ต่อปลา 100 ตัว
ปลานิลลุ่มน้ำไนล์ ปลานิลแดง ปลานิลลุ่มน้ำไนล์ ปลานิลแดง
30,000 - 50,000 0.24 0.29 0.80 0.97
50,000 - 100,000 0.22 0.27 0.73 0.90
100,000 - 200,000 0.21 0.26 0.70 0.87
> 200,000 0.20 0.25 0.67 0.83
ปริมาณสั่งขั้นต่ำ = ปลา 30,000 ตัว (เทียบเท่ากระชังขนาด 5 ตร.ม. โดยใช้อาหาร 4.9 กก)
โปรดทราบ: ราคาที่กล่าวข้างต้นนี้ใช้สำหรับการเลี้ยงลูกว่ายน้ำเป็นส่วนหนึ่งของชุด "ทำมันด้วยตัวเอง" และไม่ใช่สำหรับการเลี้ยงกุ้ง เฉพาะสต็อกไฮบริดจะได้รับยกเว้นกรณีที่ค่าธรรมเนียมพ่อแม่พันธุ์จะได้รับเงินสำหรับสายพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจง

Hapa และฟีด

จำนวนปลา ขนาดกระชัง (ตร.ม) ปริมาณอาหารปรับเพศที่ต้องใช้ (กก) ราคาอาหารปรับเพศ
บาท $US
30,000 5 5 700 23.33
60,000 10 10 1,400 46.67
120,000 20 20 2,800 93.33
บาท/$US = 30
โปรดทราบว่าราคาไม่รวมถึงการบรรจุและการขนส่งและจะมีการเสนอราคาเมื่อได้รับคำขอ (ดูที่การบรรจุการส่งออกการขนส่งและเอกสาร) โดยส่วนใหญ่แล้วปลาจะต้องใส่ใบแจ้งหนี้แยกต่างหากจาก hapas และอาหารสัตว์เนื่องจากเป็นประเภทสินค้าที่แตกต่างกัน วิธีหนึ่งคือการส่งฟีด hapas และอุปกรณ์อื่น ๆ (เช่นตักตัก) ก่อนที่จะส่งปลา วิธีนี้ล่วงหน้าเตรียมสามารถทำก่อนที่ปลามาถึง