สระว่ายน้ำ

ผลิตภัณฑ์

ทอดปลานิล ตัวอ่อนว่ายน้ำ

ตัวอ่อนว่ายน้ำคืออะไร?

ทางน้ำใสจะเก็บไข่จากปากของปลาตัวแม่พัธุ์ที่อยู่ในช่วงรอฟักไข่ แล้วนำไปฟักแบบการฟักเทียมในบ่อฟักไข่ที่ฟาร์มน้ำใส  ไข่ใช้เวลา 3 วันกว่าจะเป็นตัวอ่อนที่ยังอยู่ในถุง (sac fry) ตัวอ่อนจะกินถุงไข่แดงเป็นอาหารไปอีก 5 วันจนเปลี่ยนเป็นตัวอ่อนว่ายน้ำ ในช่วงนี้ ปลาตัวอ่อนจะว่ายขึ้นไปที่ผิวน้ำเพื่อหาอาหาร จึงมีชื่อเรียกว่า ตัวอ่อนว่ายน้ำ (swim up fry) เพื่อให้ไข่ปลาและตัวอ่อนที่ยังอยู่ในถุงสามารถมีชีวิตรอดได้ จะต้องเก็บมันไว้ในตู้ฟักไข่และในถาดที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุผลที่กล่าวแล้วนี้  จึงไม่เป็นการเหมาะสมที่จะทำการขนส่ง อย่างไรก็ตาม สำหรับตัวอ่อนว่ายน้ำ ซึ่งสามารถว่ายน้ำและหาอาหารเองได้แล้ว จึงสามารถขนส่งไปในระยะไกลๆได้อย่างปลอดภัย

เหตุผลที่ควรซื้อตัวอ่อนว่ายน้ำแทนที่จะซื้อปลาเพศเดียวขนาด 1”

  1. ตัวอ่อนว่ายน้ำจะถูกเก็บรักษาในระบบการฟักปลาแบบหมุนเวียน ด้วยสภาพน้ำที่มีคุณภาพที่คงที่ และมีการป้องกันเชื้อโรค จึงมีโอกาสรอดสูงและลดการแพร่กระจายของโรค
  2. ตัวอ่อนว่ายน้ำยังไม่ถึงเวลาสำหรับการเลี้ยงโดยการให้อาหาร จึงไม่เป็นปัญหาในการที่แอมโมเนียจะเพิ่มปริมาณในถุงระหว่างการขนส่ง
  3. ตัวอ่อนว่ายน้ำมีน้ำหนักเพียง 0.008 – 0.009 กรัมต่อตัว (ในขณะที่ ปลาขนาด 1” มีน้ำหนัก 0.2 กรัมต่อตัว) จึงสามารถทำการบรรจุหีบห่อได้ในปริมาณมากๆในหนึ่งกล่อง (10,000 ตัวต่อกล่อง ต่อการขนส่งเที่ยวละไม่เกิน 40 ขั่วโมง)
  4.  ถ้าขนส่งตัวอ่อนว่ายน้ำในตอนที่ยังมีถุงไข่แดงเหลือติดอยู่บ้าง จะป้องกันไม่ให้ปลาอดตายในระหว่างการขนส่ง
  5. ตัวอ่อนว่ายน้ำสามารถจำศีลได้ (ในอุณหภูมิที่ต่ำ) ซึ่งช่วยให้ปลารอดชีวิตหากมีการล่าช้าในการขนส่ง ซึ่งสามารถยืดระยะได้ถึง 80 ชั่วไมง

ชุด เลียงปลาแบบ “ทำด้วยตัวเอง” สำหรับปลาแบบเพศเดียว

ตัวอ่อนว่ายน้ำ จะยังไม่มีการพัฒนาเพศ  แต่ภายใน 22 วันจะกลายเป็นลูกปลาที่มีเพศคละกันไปในอุณหภูมิ ราว 29o เซลเสียซขึ้นไป  ฟาร์มน้ำใสจัดจำหน่ายอาหารเพื่อสลับเพศและกระชังเพื่อนำไปใช้ในการผลิตปลาเพศผู้เพศเดียวด้วยชุด ทำด้วยตัวเอง กระบวนการนี้ประกอบด้วย การนำตัวอ่อนว่ายน้ำ 30,000 ตัวใส่ในกระชังขนาด 5ตร.ม, ลอยไว้ในน้ำสีเขียว (น้ำที่หมักให้เกิดแพลงต้อน) ให้อาหารสลับเพศวันละ 5 ครั้งเป็นเวลา 21 วัน  หากจะสลับเพศปลา 30,000 ตัวจะต้องใช้อาหารเท่ากับ  4.9 กก  ผู้เลี้ยงสามารถคาดหวังได้ว่า จะได้ปลาเพศผู้ 99-100% หากใช้อาหารของ ‘น้ำใส’ และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

ลูกกุ้งสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ในน้ำใสในถัง แต่ความเข้มข้นของฮอร์โมนในอาหารจะลดลงและให้อาหารมากขึ้น (สามารถใส่อาหารปลาธรรมดาลงในอาหารของเราได้) เป็นสิ่งสำคัญที่ปลาแต่ละตัวจะได้รับปริมาณที่ถูกต้องภายในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนจะมีให้กับลูกค้าตามวิธีการเลี้ยงดูของพวกเขาเมื่อมีการสั่งปลา

ราคา:

เลขที่ ซื้อ ราคาเป็นเงินบาท ราคา US $ ต่อ 100
ปลานิลไนล์ ปลานิลแดง ปลานิลไนล์ ปลานิลแดง
30,000-50,000 0.24 0.29 0.80 0.97
50,000-100,000 0.22 0.27 0.73 0.90
100,000-100,000 0.21 0.26 0.70 0.87
>200,000 0.20 0.25 0.67 0.83
ขนาดคำสั่งต่ำสุด = 30,000 ตัว (เทียบเท่ากับ 5m2 hapa ที่ต้องใช้อาหาร 4.9 กิโลกรัม)
บาท / เหรียญสหรัฐฯ = 30

โปรดทราบ: ราคาที่กล่าวข้างต้นนี้ใช้สำหรับการเลี้ยงลูกว่ายน้ำเป็นส่วนหนึ่งของชุด “ทำมันด้วยตัวเอง” และไม่ใช่สำหรับการเลี้ยงกุ้ง เฉพาะสต็อกไฮบริดเท่านั้นที่จะได้รับเว้นเสียแต่ว่ามีการจ่ายค่าธรรมเนียมพ่อแม่พันธุ์สำหรับสายพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจง (ดูที่ส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์)

Hapa และฟีด:

จำนวนปลาที่เก็บไว้ ขนาด Hapa (m2) เพศกลับรายการอาหารที่ใช้ (กก.) ราคาอาหารที่เปลี่ยนกลับเพศ
บาท US $
30,000 5 5 600.00 20.00
60,000 10 10 1200.00 40.00
120,000 20 20 2400.00 80.00
บาท / เหรียญสหรัฐฯ = 30

โปรดทราบว่าราคาไม่รวมถึงการบรรจุและการขนส่งและจะมีการเสนอราคาเมื่อได้รับคำขอ (ดูที่การบรรจุการส่งออกการขนส่งและเอกสาร) โดยส่วนใหญ่แล้วปลาจะต้องใส่ใบแจ้งหนี้แยกต่างหากจาก hapas และอาหารสัตว์เนื่องจากเป็นประเภทสินค้าที่แตกต่างกัน วิธีหนึ่งคือการส่งฟีด hapas และอุปกรณ์อื่น ๆ (เช่นตักตัก) ก่อนที่จะส่งปลา วิธีนี้ล่วงหน้าเตรียมสามารถทำก่อนที่ปลามาถึง