ปลานิล

ผลิตภัณฑ์

ปลานิล

ปลานิลส่วนใหญ่ที่ฟาร์มน้ำใสผลิต จะเป็น เพศผู้เพศเดียว แล้วจะขายตอนมีขนาด 1” (0.25 กรัม) ค่าบริการการขนส่งในประเทศไม่สูงนัก เพราะปลาจะถูกบรรจุในถุงๆละ 1,000 ตัว และรถบรรทุกเล็กดัดแปลงขนาด 1 ตันสามารถนำส่งปลาได้ถึง 300,000 ตัว ไปยังจุดหมายปลายได้ทุกที่ในประเทศไทย  ค่าการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศจะแพงชนิดแตะไม่ได้เลย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าจะส่งปลาไปยุโรป จะสามารถบรรจุปลาได้เพียง 1,400 ตัวในกล่องที่มีขนาด 60 x 45 x 35 ซม.

เท่านั้น  ดังนั้น เพื่อที่จะก้าวข้ามปัญหาดังกล่าว  “น้ำใส” จะจัดส่งลูกปลาชนิด ตัวอ่อนว่ายน้ำ (post hatchery) ซึ่งสามารถบรรจุในกล่องได้ถึง 10,000 ตัวต่อกล่อง แล้วส่งในระยะทางที่ใช้เวลาไม่เกิน 40 ชั่วโมง ลูกปลาที่จัดส่งนี้ยังไม่ได้ปรับให้เป็นปลาเพศเดียว แต่ทางน้ำใสมีอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาเพื่อสลับเพศของปลาให้เป็นเพศเดียวพร้อมกับกระชังแบบ ทำได้ด้วยตัวเอง (DIY) พร้อมคู่มือการใช้ ส่งไปให้ด้วย  หากฟาร์มใดสนใจซื้อไปใช้   ทางน้ำใสจะจัดปลาลูกผสมให้เท่านั้น นอกเสียจากว่าจะมีการจ่ายค่า พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ตามสายพันธุ์ที่ต้องการมาให้ก่อน เพราะปลาเหล่านี้จะกลายเป็นปลาคละเพศหากไม่ได้รับอาหารที่ช่วยสลับเพศ

ฟาร์มน้ำใสผลิตปลานิลหลายสายพันธุ์ด้วยกัน โดยหลักๆแบ่งได้ดังนี้คือปลานิลลุ่มน้ำไนล์ (Oreochromis niloticus) กับ นิลแดง(O. niloticus x O. mossambicus hybrids)  ปลานิลลุ่มน้ำไนล์จะโตเร็วกว่าเล็กน้อยและแข็งแกร่งกว่า โดยเฉพาะช่วงแรกเกิด ส่วนปลานิลแดง จะมีความทนทานต่อน้ำที่มีความเค็มสูงกว่า จึงเหมาะที่จะเลี้ยงบริเวณชายฝั่ง หรือเลี้ยงในกระชังภายในฟาร์มที่ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความเค็มของน้ำตามฤดูกาล

ขบวนการสรรหาและพัฒนาสายพันธุ์ปลา เป็นขบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองทั้งความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา และความต้องการของโรงฟักไข่ของเราเอง  ปริมาณพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มากมาย (มากกว่า 200,000 ตัว)  เป็นปริมาณที่มากพอที่จะรับประกันว่ามีกลุ่มยีนส์ที่หลากหลาย เพื่อเลี่ยงการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์เดียวกัน บางสายพันธุ์ยังคงเป็นที่นิยมมาอย่างต่อเนื่อง เช่นสายพันธ์จิตรลดา เป็นต้น แต่ปลารุ่นนี้จะมีความแตกต่างหลายด้านจากสายพันธุ์ดั้งเดิมเมื่อ 10 ปีที่แล้ว เนื่องจากมีการคัดพันธุ์ทั้งโดยวิธีทางธรรมชาติและไม่ใช่ธรรมชาติ (artificial) เช่น สายพันธุ์จิตรลดา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เคยโตเร็วถึงขนาด 250 กรัม เริ่มโตช้าลง ซึ่งส่งผลให้ความนิยมในสายพันธุ์จิตรลดาลดลงในประเทศไทย เพราะผู้บริโภคเรียกร้องปลาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นๆเรื่อยๆ  ปัญหานี้ได้ถูกแก้ไขโดยการทำการคัดปลาซ้ำแล้วซ้ำอีกจนได้ปลาทีเจริญเติบโตจนมีขนาดใหญ่ได้เร็ว  

อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือปลาสายพันธุ์ GIFT  ซึ่งเดิมทีเป็นสายพันธุ์ปลาที่ตัวเมียวางไข่น้อยหรือแม้แต่ไม่วางไข่เลยก็เป็นได้ ซึ่งมีผลลบทางเศรฐกิจกับฟาร์มที่เพาะพันธุ์ปลาพันธุ์นี้ จึงต้องทำการคัดปลาที่จะมาเป็นพ่อพันธืแม่พันธุ์ เพื่อพัฒนาการวางไข่ให้ดีขึ้น  นอกจากนี้ คงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆทางยีนส์เพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อมของปลา เช่น จะทำการเก็บไข่จากปากของแม่พันธุ์ปลาที่ถูกเลี้ยงใน กระชัง ซึ่งหากปลาตัวไหนมีนิสัยหวาดระแวงก็จะปล่อยไข่ออกจากปากก่อนที่จะเก็บทำให้ไม่มีการสืบทอดยีนส์เหล่านั้นไปยังปลารุ่นต่อไป ดังนั้น ปลารุ่นต่อไปจะปรับตัวเข้ากับการเลี้ยงดูโดยมนุษย์

สำหรับลูกค้าที่มีฟาร์มตั้งอยู่ ห่างจาก ”น้ำใส” เกินกว่า 7 ชั่วโมงขึ้นไป จะมีอัตราความเสี่ยงเรื่องการเสียชีวิตของตัวอ่อนสูงกว่าลูกค้าที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียง “น้ำใส” จะมี “การทดสอบความท้าทาย” (challenge test) ซึ่งจะช่วยในการคัดแยกให้ได้ปลาที่แข็งแรงพอที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ที่ไกลออกไป  หากท่านอาศัยอยู่ห่างไกลกว่า 7 ชั่วโมง และพบว่าปลายังไม่ทำการทดสอบมาก่อน ขอแนะนำให้ระบุว่าอยากให้ทำ challenge test หากปลาเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในการขนส่งเพราะปลามีคุณภาพต่ำ ทางน้ำใสจะชดเชยความเสียหายโดยส่งปลาไปทดแทนหรือคืนเงินให้  ลูกค้าควรเก็บปลาที่เสียชีวิตโดยแช่ไว้ในฟอร์มาลีนและรีบแจ้งความเสียหายมายังแผนกขายให้เร็วที่สุด

ปลาบางสายพันธุ์อาจมีข้อบกพร่องโดยตัวมันเองที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการคัดเลือกซึ่งทางน้ำใสอาจเลิกผลิตปลาเหล่านั้น  ตัวอย่างที่เห็นได้คือการที่เลิกผลิตสายพันขาวมาเลย์เซียนซึ่งแม้จะเจริญเติบโตได้เร็วและมีรูปร่างที่ดี แต่ปลาจะอ่อนแอและไม่ค่อยรอด  ทางน้ำใสยังคงเก็บพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของพันธุ์ขาวมาเลย์เซียไว้และอาจขายในอนาคตหากได้สายพันธุ์ขาวพันธุ์ใหม่มาช่วยปรับปรุงอัตราการอยู่รอดให้สูงขึ้น บริษัทน้ำใส จะแสวงหาสายพันธุ์ปลาที่มีคุณภาพเหนือกว่าขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมาทดแทนหรือเสริมสายพันธืที่มีอยุ่แล้วในรายการสินค้าคงคลังของบริษัท หากผู้ใดมีข้อมูลหรือต้องการจัดส่งพ่อพันธ์แม่พันธุ์ให้ทางบริษัท จักขอบคุณเป็นอย่างมาก