ชุดทดสอบน้ำ

ผลิตภัณฑ์

ชุดทอดสอบคุณภาพน้ำ

นักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบความสำเร็จทุกคนคงพูดเหมือนกันว่า คุณภาพน้ำที่ดีคือเคล็ดลับของการอยู่รอดและการเจริญเติบโตที่ดีของปลา  แต่อุปกรณ์อีเลคโทรนิคที่ใช้วัดค่าต่างๆมีราคาสูงมาก รวมทั้งการซ่อมและการปรับเทียบค่ามาตรฐานเครื่องมือเหล่านั้นก็มีราคาแพงด้วย การวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยวิธีทางเคมีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้กันเสมอมา แต่ในอดีต การใช้ชุดทอดสอบเหล่านี้มีความยุ่งยาก แม้จะกระทำโดยนักเคมีที่มีประสบการณ์ก็ตาม สมัยนี้มีชุดทดสอบที่ใช้งานง่าย  ราคาถูก หาซื้อได้ทั่วไปสำหรับเกษตรกรเพื่อใช้ทำการทดสอบหาค่าเฉพาะที่มีความสำคัญทุกตัวที่บ่งบอกถึงคุณภาพน้ำ ซึ่ง “น้ำใส” ได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้มานานหลายปีทั้งในฟาร์มและในการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย

เนื่องจากชุดทดสอบคุณภาพน้ำมีขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบา  จึงสามารถส่งให้เกษตรกรทั่วโลกได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน นอกจากนั้น หากสั่งจำนวนมากๆ สามารถให้เจ้าหน้าที่ไปส่งถึงที่ หรืออาจส่งทางสายการบินก็ได้  หากสั่ง 10  ชุดจะลดราคาให้ 5% และหากสั่ง 50 ชุดขึ้นไป จะลดราคาให้ 10%

มีชุดทดสอบน้ำต่อไปนี้

กรอบ ยี่ห้อ รายละเอียด จำนวนครั้งที่ทดสอบ ราคา
บาท $US
pH (ค่ากรด-เบส) Salina pH 5.0-9.0, แม่นยำถึง 0.5 pH 250 300 10.00
Salina pH 7.1-8.9, แม่นยำถึง 0.3 pH 200 350 11.67
Sera pH 4.5-9.0,แม่นยำถึง 0.5 pH 100 180 6.00
ความเป็นด่าง Salina 0-200 mg/l, แม่นยำถึง 17 60 320 10.67
แอมโมเนียม & แอมโมเนีย Salina 0, 0.5, 1, 5, 10 mg/l scale for ammonium 60 700 23.33
Sera 0, 0.5, 1, 5, 10 mg/l scale for ammonium 60 690 23.00
ไนไตรท์ Salina 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/l scale (powder reagents 60 350 11.67
Sera 0.1, 0.3, 0.5, 1, 5 mg/l scale (liquid reagents) 75 420 14.00
ไนเตรด Sera 0, 5, 10, 20, 40 mg/l scale 60 480 16.00
ฟอสเฟต Sera 0.1, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 mg/l scale 60 690 23.00
ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ Salina 0-30 mg/l,แม่นยำถึง 0.5 60 600 20.00
Sera 0.5, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0 mg/l scale 60 600 20.00
คลอรีน Sera จะบอกตอนคลอร์รีนสูงกว่า 0.02 mg/l 90 250 8.33
เหล็ก Sera 0.1, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 mg/l scale 75 440 14.67
แคลเซี่ยม Sera แม่นยำถึง 20 mg/l 15 510 17.00
แคลเซี่ยม refill 250 8.33
ความแข็ง (กระด้าง) Sera แม่นยำถึง 60 mg/l 60 320 10.67
ความแข็ง (กระด้าง)

ของคาร์บอนเนต

Sera แม่นยำถึง 1 dKH or 0.36 mg/l 20 420 14.00
แมกนีเซี่ยม Sera แม่นยำถึง 60 mg/l 20 950 31.67
แมกนีเซี่ยม refill 550 18.33
คาร์บอนไดออกไซด์ Sera จะบอกว่าค่าคาร์บอนไดออกไซด์สูงหรือต่ำ 90 550 18.33
คาร์บอนไดออกไซด์ l 90 320 10.67
ทองแดง Sera 0.1, 0.25, 0.5, 1.0 mg/l scale 50 440 14.67